Hato: Capaciteit kan geen reden zijn voor geen onderzoek

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Capaciteitsproblemen bij het Openbaar Ministerie (OM) kunnen geen reden zijn om geen strafrechtelijk onderzoek te doen. Dat is de mening van de minister van Justitie, Shalten Hato (MFK), in de zaak Ennia.

ShaltenHatoDeze krant sprak verschillende Statenleden die ook geen begrip konden opbrengen voor het standpunt van het OM.
Hato stelt met klem dat de eerste stap na aangifte is om te beslissen al dan niet onderzoek te doen. En hij weet niet of daar een besluit in is genomen, want dat is een zaak van het OM als autonome autoriteit. ,,De minister heeft daar niets mee te maken. Het kan ook zo zijn dat de civiele zaak eerst afgewacht wordt, alvorens een besluit te nemen over strafrechtelijk onderzoek. Maar in dit geval is er civielrechtelijk al in 2021 uitspraak geweest”, zo geeft Hato toe. Ook beaamt hij dat in de civiele zaak al veel onderzoek is gedaan en daar dus ook experts bij betrokken zijn geweest, ook al bevestigt hij ook dat er in het hele Koninkrijk gebrek is aan kwalitatief personeel met bepaalde expertise. ,,De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft in elk geval geen ‘droge’ aangifte gedaan en deze zeker goed onderbouwd”, aldus Hato.
En, zo vervolgt de minister: ,,Dit mag geen reden zijn om geen onderzoek te doen in een zaak die maatschappelijk zo belangrijk is. Nu heerst er de perceptie dat er een tekort is aan capaciteit. Maar dat is niet waar.” Want, zo legt hij verder uit: ,,Ten eerste wordt er op dit moment alles aan gedaan om vacatures van sleutelberoepen in te vullen, bij onder andere het Korps Politie Curaçao (KPC). Als er geen capaciteit is kan altijd een beroep gedaan worden op het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en als dat nog niet genoeg is dan kan de hulp ingeroepen worden van de andere eilanden of Nederland, zoals dat ook gedaan is in de zaak Helmin Wiels. Dus nogmaals, het is voor mij onbegrijpelijk dat capaciteit de reden is om geen onderzoek te doen. Als besloten is onderzoek te doen, dan kan je pas kijken naar wat er aan capaciteit nodig is in dit specifieke geval. En dan kan om assistentie gevraagd worden. Het is ook een kwestie van prioriteiten stellen. Er kan een verzoek ingediend worden voor bijstand en dat is tot nu toe niet gedaan. Er zijn hier afspraken over gemaakt binnen het Justitieel Vierlandenoverleg (JVO).”

OM: Wel onderzoek gedaan
Persofficier Guillano Schoop reageert op de hele kwestie met de volgende tekst, die deze krant besloten heeft letterlijk over te nemen: ,,Ik heb er moeite mee dat mensen niet goed lezen of luisteren naar wat ik heb gezegd. Ik heb nimmer gezegd dat er geen onderzoek plaatsvindt of gaat plaatsvinden. Ik heb gezegd dat er vooralsnog weinig gedaan kon worden. Iemand die een beetje leest of luistert, begrijpt dat er dus wel degelijk wat is gedaan met de aangifte. We gaan überhaupt niet aangeven wat er wel of niet is gedaan, want dat betreft inhoud van het onderzoek. Maar gebrek aan capaciteit bemoeilijkt bepaalde onderzoeken wel.
Het is de omgekeerde wereld als je eerst bepaalt of je een strafbaar feit gaat onderzoeken, om dan te kijken of er capaciteit is. Als ik met vakantie wil gaan, bepaal ik dan eerst waar ik naartoe wil gaan en kijk ik daarna of ik daar het geld voor heb? Of kijk ik eerst naar mijn budget om dan te bepalen of ik met vakantie kan gaan en waar ik naartoe kan gaan? Als ik 30 gulden heb, en ik wil twee spullen kopen. Eén ding kost 25 gulden en het andere 250 gulden. Besluit ik dan om die van 250 te kopen en ga ik dan uitpluizen hoe ik aan het geld kom om het te betalen? Of zeg ik: Ik heb maar 30 gulden dus op dit moment kan ik alleen het ding van 25 gulden kopen? Met carnaval zegt men ook niet tegen de groepen: organiseer maar jullie jump-up en we gaan dan wel bekijken waar we politiemensen halen om de jump-up te leiden. Nee omdat er geen politiecapaciteit is, krijgen groepen geen vergunning om een jump-up te organiseren.
Deze voorbeelden maken (hopelijk) wel duidelijk wat ik wil aangeven. Als je weet wat voor capaciteit je hebt, kun je bepalen wat je wel of niet kunt oppakken. Capaciteit bepaalt keuzes en niet keuzes bepalen je capaciteit.”

Statenleden uiten zorgen...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).