CBS-directeur: Europese Nederlanders weigeren te vaak

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De eerste ervaringen van de volkstelling Senso die deze week van start is gegaan zijn positief. De enquêteurs voeren alle data direct in op een tablet en de informatie wordt meteen opgeslagen in een cloud waar de eventuele persoonlijke gegevens gewist worden.

CensusHet bevreemdt de directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Sean de Boer, dan ook dat gebleken is dat veel Europese Nederlanders die op resorts wonen weigeren deel te nemen aan de volkstelling en als argument de privacy aanvoeren.
De Boer: ,,Volgens de wetgeving rondom de Census zijn wij verplicht de anonimiteit te garanderen. Als mijn personeel zich niet aan de regels houdt, dan zijn we strafbaar. Wij zorgen dat de data op een zeer secure manier verwerkt worden. De gegevens blijven ook niet in de tablet staan maar worden direct in een beveiligde cloudomgeving bewaard. De enquêteurs ondervragen per week twintig tot dertig huishoudens, dus ze onthouden ook de individuele gevallen niet. Het verlenen van medewerking is verplicht. Als land moeten we actuele data hebben over de bevolking en dat kan alleen als iedereen daaraan meewerkt.”
Waar het gaat om het garanderen van de anonimiteit komt ook het vraagstuk van ongedocumenteerden aan de orde. Daarover legt de CBS-directeur uit: ,,We kijken naar de populatie en nemen personen mee die langer dan een jaar op het eiland wonen of van plan zijn langer dan een jaar op Curaçao te verblijven. We vragen niet naar de status van de persoon. De enquêteurs vragen wel naar een identiteitsbewijs, maar de ondervraagde is niet verplicht dit af te geven. Mogelijk dat na de telling wel een voorzichtige schatting gemaakt kan worden van het aantal ongedocumenteerden. Maar het is niet het doel van de Census om onderscheid te maken. Wij willen gewoon een totaaloverzicht hebben van de bevolking. We richten ons op de populatie volgens internationale standaarden. Als je het aantal ongedocumenteerden wilt tellen zouden de gegevens van de immigratiedienst eens nader bestudeerd moeten worden: wie kwam er binnen en ging nooit meer weg?”
De voorlichter van het CBS voegt er overigens nog aan toe dat wel met migrantenorganisaties gesproken is om te motiveren mee te werken aan het onderzoek.
Er zijn presentaties gegeven en flyers gemaakt in verschillende talen.
De Boer legt uit dat het ook niet de bedoeling is dat de Censusgegevens gebruikt worden om bijvoorbeeld het bevolkingsregister Kranshi op te schonen. ,,We zijn er niet om de overheid te faciliteren. We gebruiken ook geen adressenbestand van Kranshi. Zo worden inkomensgegevens ook niet met de Belastingdienst gedeeld.”
Omdat het systeem nu meer gedigitaliseerd is verwacht de directeur de eerste uitkomsten al in januari 2024 te kunnen presenteren. Dat zullen vooral de demografische gegevens zijn. Daarna worden publicaties gemaakt per thema. Daar worden nog freelance wetenschappers en deskundigen voor gezocht die hierbij kunnen helpen. Ook de universiteiten op het eiland worden hiervoor benaderd, want bij het CBS is sprake van een personeelstekort. De Census is begroot op 6 miljoen gulden en wordt door de overheid gefinancierd.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).