Ook voor Caribische studenten aan Nederlandse hogeschool of universiteit

Van onze redactie
Willemstad/Den Haag - Ook studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk die in Nederland gaan studeren aan een hogeschool of universiteit ontvangen vanaf september weer een basisbeurs.

F01 BasisbeursNL terugDe Eerste Kamer heeft gisteren, in navolging van eerder de Tweede Kamer, met brede steun ingestemd met het wetsvoorstel voor de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs. Studenten die daar recht op hebben, kunnen vanaf maandag 19 juni de basisbeurs aanvragen bij Duo.

Studenten in het hbo (hoger beroepsonderwijs) en wo (wetenschappelijk onderwijs) hebben recht op de basisbeurs als ze in het studiejaar 2023-2024 voor het eerst gaan studeren of als ze dan nog recht hebben op studiefinanciering in de vorm van een prestatiebeurs. Uitwonende studenten ontvangen 274,90 euro per maand, thuiswonende studenten 110,30 euro. In het studiejaar 2023-2024 komt daar voor de duur van één jaar voor alle uitwonende studenten (ook in het middelbaar beroepsonderwijs mbo) nog 164,30 euro per maand bij vanwege de sterk gestegen kosten van onder meer boodschappen en energie. Een uitwonende student ontvangt in september daardoor in totaal bijna 440 euro aan basisbeurs, voor het hele studiejaar 2023-2024 is dat in totaal ruim 5.200 euro.

De terugkeer van de basisbeurs betekent tegelijk het einde van het (sociaal) leenstelsel. Als gebaar richting studenten die één of meerdere jaren onder het leenstelsel hebben gestudeerd, komt er een tegemoetkoming. Voor een (nominale) studieperiode van vier jaar gaat het om 1.436 euro per student. Deze tegemoetkoming is óók voor studenten die geen studiefinanciering hebben gehad. Verder ontvangen circa 375.000 studenten die hebben gestudeerd van 2015/16 tot en met 2018/19 een extra tegemoetkoming als vervanging van de studievoorschotvoucher van zo’n 1.835 euro. Deze wordt uitbetaald of in mindering gebracht op hun studieschuld.

De Nederlandse minister Robbert Dijkgraaf (D66): ,,De terugkeer van de basisbeurs betekent voor studenten in het hbo en wo een flinke verbetering van hun financiële positie. Het biedt perspectief en een goede basis. En samen met het verruimen van de aanvullende beurs zorgt een vast bedrag per maand voor meer financiële rust bij studenten. Ik vind het ook belangrijk dat met dit wetsvoorstel het terugbetaalregime voor mbo-studenten gelijk wordt getrokken met dat van studenten op hogescholen en universiteiten. Dat geldt ook voor de bijverdiengrens. Zo komen we tot een meer gelijkwaardige positie van mbo’ers.”

Met de basisbeurs wordt het voor studenten uit Curaçao, Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius (nog) aantrekkelijker om in Nederland een vervolgopleiding te volgen.

Aanvragen basisbeurs
Om de basisbeurs te ontvangen moeten studenten een aanvraag doen bij Duo, die is voorbereid op de herinvoering. Alle (aankomende) studenten die recht op de basisbeurs hebben, krijgen persoonlijk bericht van Duo. Voor Caribische studenten geldt daarbij het volgende:
Studenten die al in Nederland zijn en een Burgerservicenummer (bsn) en een DigiD hebben, kunnen de basisbeurs vanaf 19 juni aanvragen via Mijn DUO;
Aankomende studenten die nog in het Caribisch gebied zijn en al studiefinanciering aangevraagd hebben, kunnen de basisbeurs aanvragen via het formulier Aanvragen basisbeurs voor studenten hoger onderwijs uit het Caribisch gebied. Zij krijgen dit formulier deze week via een e-mail toegestuurd;

En aankomende studenten die nog in het Caribisch gebied zijn en nog géén studiefinanciering hebben aangevraagd, kunnen de basisbeurs en andere onderdelen van de studiefinanciering aanvragen via het formulier Aanvragen studiefinanciering hoger onderwijs voor studenten uit het Caribisch gebied. Dit formulier is te downloaden op www.duo.nl/antillen.

Verruimen aanvullende beurs
Voor studenten is de basisbeurs niet de enige inkomstenbron. Denk aan een bijbaan, zorgtoeslag (tegemoetkoming in verband met de verzekering medische zorg) en huurtoeslag (tegemoetkoming met huursubsidie), een ouderbijdrage en eventueel lenen bij Duo.

Voor extra financiële ondersteuning kunnen studenten uit lage en middeninkomens ook een beroep doen op de aanvullende beurs. De inkomensgrens van ouders wordt verruimd tot tenminste 70.000 euro, zodat meer studenten aanspraak kunnen maken op een aanvullende beurs. Dat vergroot de kansengelijkheid in het onderwijs. Vanaf september is de maximaal aanvullende beurs 416 euro per maand.

Terugbetalen studieleningen
Tegelijk met de herinvoering van de basisbeurs trekt minister Dijkgraaf de terugbetaalregimes voor studieleningen gelijk voor mbo-, hbo- en wo-studenten. Zo komt er meer gelijkwaardigheid tussen deze onderwijsrichtingen. De regimes zijn nu nog verschillend voor enerzijds het mbo (en hoger onderwijs-studenten uit het oude basisbeursstelsel) en anderzijds het hbo en wo: er zijn verschillende aflosperiodes (respectievelijk 15 en 35 jaar) en verschillende berekeningen van de rente. Het gelijktrekken geldt sowieso voor nieuwe mbo-studenten. Mbo’ers die al studeren (en na 1 augustus ook nog studiefinanciering krijgen) mogen kiezen tussen het oude en nieuwe stelsel. Wie geen keuze maakt, gaat als mbo-student automatisch over naar het aflosregime van 35 jaar. Voor hoger onderwijs-studenten wijzigt het terugbetaalregime niet.

Zie ook:
www.duo.nl/stufi2023 en www.ro.nl

 


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.