‘Mogelijke besparing tot 1,2 miljoen op reiskosten’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor Curaçaose ministers is het sinds kort mogelijk om een betaalpas aan te vragen met daarop een bedrag van 25.000 dollar (45.000 gulden), bedoeld voor dienstreizen, zoals het Antilliaans Dagblad gisteren al berichtte.

BetaalpassenUit een brief van Giovanni Roozendal, sectordirecteur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer, aan Financiënminister Javier Silvania (MFK), die in het bezit is van deze krant, blijkt dat deze betaalpassen voor een besparing kunnen gaan zorgen tot ruim een miljoen gulden.
Kostenbesparing is dan ook het belangrijkste doel dat in de brief wordt genoemd. ,,Momenteel brengt voormeld reisbureau (waarmee de regering zaken doet, maar dat in de brief niet bij naam wordt genoemd, red.) een tarief voor een vliegticket en verblijf in rekening dat duurder is dan als je het vliegticket en verblijf rechtstreeks boekt en betaalt”, aldus Roozendal in zijn brief. Uit een tabel in de brief is af te lezen dat een retourticket naar Nederland - op basis van businessclass - inclusief verblijf, via het reisbureau 9.635 gulden kost. Online bedragen de kosten 7.005 gulden. Een verschil van 37,5 procent.
Of de beoogde besparing tot 1,2 miljoen gulden ook gerealiseerd gaat worden, is nog maar de vraag. Ministers zijn namelijk vrij om de betaalpas wel of niet aan te vragen. Het blijft ook mogelijk om reizen te boeken op de oude manier, via het reisbureau.
Daarnaast is het maximaal te besparen bedrag gebaseerd op de totale reis- en verblijfskosten over 2022, te weten 4,4 miljoen gulden. Maar als alle acht ministers de betaalpas aanvragen, en maandelijks het volledige bedrag van omgerekend 45.000 gulden uitgeven, dan bedragen de kosten op jaarbasis 4,3 miljoen. Dit zou alsnog een besparing van een ton betekenen, maar afgezet tegen de Landsbegroting van ruim 1,7 miljard gulden, is dat bedrag bijna te verwaarlozen.
Uiteraard is het gebruik van de betaalpas wel aan regels gebonden. In de brief staat onder meer: ,,Na de afrekening en goedkeuring van de maandelijkse kosten kan de betaalpas aangevuld worden onder de voorwaarde dat ieder ministerie steeds zorg dient te dragen voor de benodigde budgettaire ruimte.” Het bedrag dat op de betaalpas staat, is dus niet zomaar ter vrije besteding en de gedane uitgaven moeten worden verantwoord. Verder is in de brief te lezen dat de betaalpas wordt aangevraagd op naam van de betreffende minister en dat hiermee reis- en verblijfskosten moeten worden betaald van de minister en een ambtenaar, of een daaraan gelijkgesteld persoon die als lid van een delegatie meereist.
Geld besparen is niet de enige reden waarom er gekozen is voor deze betaalpassen. Ook hoopt Roozendal op deze manier enkele organisatorische problemen in de toekomst te voorkomen. In zijn brief aan Silvania schrijft hij bijvoorbeeld dat het reisbureau dat door de regering gebruikt wordt, regelmatig de hotelkosten en/of de kosten voor autohuur niet op tijd of niet volledig betaalt. Volgens Roozendal leidt dit tot vervelende situaties waarin ministers soms urenlang in een hotellobby moeten wachten, of waarin delegatieleden hun privébetaalpas moeten aanspreken.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.