‘Dispuut CMC-ADC over betalingen nog niet opgelost’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC), een overheids-nv, krijgt van de Curaçaose overheid een voorschot van 800.000 gulden.
De acht ton is bedoeld om de acute liquiditeitsproblemen van ADC tijdelijk te helpen verlichten, aldus een korte mededeling van minister Javier Silvania (MFK), die zowel belast is met Financiën als met de portefeuille Gezondheid.

F01ADC Roodeweg Otrobanda DushiHij wijst erop dat ADC en het ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) ‘een dispuut’ hebben over betalingen dat nog niet is opgelost. Details ontbreken en de ADC-directie reageerde nog niet op de vraag om een toelichting. Bekend is wel dat beide instellingen het oneens waren/zijn over de facturering.

De laboratoriumkosten diagnostiek van het ADC kostte het CMC 26,5 miljoen in 2020; 24,5 miljoen in 2021; en 21,4 miljoen in 2022, tegenover de slechts 15 miljoen die het voormalige ziekenhuis Sehos hieraan kwijt was.
CMC vindt de door het ADC opgemaakte facturen voor laboratoriumwerk veel te hoog en dat werd later deels gecorrigeerd en teruggedraaid door het diagnostisch centrum, met creditnota’s voor in totaal 9,4 miljoen over de jaren 2020 en 2021, maar dit heeft op zichzelf wel gevolgen voor de penibele cashflow van ADC.

Doordat de financiële nood van het ziekenhuis hoog is, speelt verder mee dat CMC verschillende rekeningen onbetaald laat. CMC betaalt nu tijdelijk een voorschot van vier ton per week. Contractueel is het ziekenhuis een maandelijks voorschot van acht ton overeengekomen. De schuld aan ADC bedraagt momenteel 14,5 miljoen.

Overigens eist ADC ook nog geld van het Land; namelijk ruim 4,4 miljoen gulden die het Land verschuldigd zou zijn aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC). Het gaat om premies van medewerkers die vóór 1 oktober 2000 in dienst waren van het voormalige Landslaboratorium, dat na genoemde datum is verzelfstandigd en opgegaan in ADC.

Al eerder meldde de bewindsman van Financiën dat het Analytisch Diagnostisch Centrum kampt met liquiditeitsproblemen die opgelost moeten worden om het uitvoeren van de laboratoriumtesten ten behoeve van het CMC en SVB-patiënten (Sociale Verzekeringsbank) te kunnen blijven garanderen.
Dat zei hij in het kader van het conflict met de medisch specialisten in dienstverband, die niet gekort willen worden in verband met de wettelijke normering van de topinkomens: ,,Geld kan maar éénmalig worden uitgegeven”, zei hij. Woensdag dient een rechtszaak hierover. En zo hangt alles in de zorgketen met elkaar samen.

ADC heeft in het verleden aanzienlijke langetermijninvesteringen gedaan in het CMC-project, zo’n 12 miljoen, en ook zijn toen 44 full time personeelsleden van het voormalige Sehos-lab overgenomen. Die medewerkers kosten bij elkaar ruim 3 miljoen op jaarbasis. Ook werkt ADC aan de geplande nieuwbouw ter waarde van circa 23 miljoen. Dat zijn grote investeringen. Stopzetting van de CMC-ADC-relatie, waarmee eerder is gedreigd, zal negatieve gevolgen hebben voor het lab en voor het Land.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.