ICUC: Bevolking voor groot deel financieel achteruitgegaan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Uit een onderzoek uitgevoerd door de Inter Continental University of the Caribbean (ICUC) blijkt dat het grootste deel van de ondervraagden (73 procent) niet gelooft in een heropening van de Isla-raffinaderij.

IslaDe onderzoekers stellen vast dat de raffinaderij meer dan honderd jaar actief is geweest en gezorgd heeft voor welvaart. ,,Tot tien jaar geleden was de raffinaderij een belangrijke economische pijler, maar hoe denken de mensen daar nu over?” zo is door ICUC gevraagd.
Het onderzoek ging niet alleen over de raffinaderij maar over allerhande relevante vraagstukken waar de bevolking mee geconfronteerd wordt, zoals het inkomen in relatie tot de inflatie, emigratie en de politieke perceptie (het huidige kabinet vergeleken met het voorgaande kabinet).
Er zijn in totaal 451 respondenten telefonisch geïnterviewd volgens de ‘random digital dialing’-methode. Omdat elke inwoner van het eiland een mobiele telefoon heeft, zo stellen de onderzoekers, kan de onderzoeksgroep, met een acceptabele non-response van 30 procent en een steekproeffout van onder de 5 procent, representatief genoemd worden. De ICUC heeft zelf de kosten gedragen, waarmee de objectiviteit volgens de instelling eveneens gegarandeerd is. Het onderzoeksteam stond onder leiding van professor Gilbert Cijntje, bijgestaan door Annelies Anthonij en studenten van het Bachelor of Business Administration-programma.
Waar het gaat om inkomen stellen de onderzoekers dat meer dan de helft van de bevolking van Curaçao er financieel op achteruit is gegaan. Dat komt omdat er sprake is van inflatie maar dat veel mensen geen aanpassing hebben gehad in hun salaris. Uit het onderzoek blijkt dat 18 procent een salarisverhoging heeft gehad van meer dan 10 procent. Ongeveer 29 procent van de respondenten heeft echter een salarisaanpassing gehad van minder dan 10 procent. ,,Dit betekent dat deze groep er financieel op achteruit is gegaan. Dat geldt ook voor de groep waarvan het salaris gelijk gebleven is”, aldus ICUC.
Van de respondenten vindt 80 procent dat de kosten op het eiland te hoog zijn en alles erg duur is geworden. Vooral voedsel vinden de mensen te duur geworden, daarnaast noemen de geïnterviewden ook water en elektriciteit.
Om de problemen te ontvluchten denken veel mensen erover om te emigreren. In het onderzoek heeft 40 procent van de respondenten dit overwogen. De onderzoekers concluderen dat dit duidt op een crisis in het land.

Perceptie kabinet-Pisas ‘interessant’...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.