Maal: Lang noodzakelijke duurzame ontwikkeling Oostpunt op komst

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Ik kan inderdaad bevestigen dat een deel van de terreinen bekend als ‘Oostpunt’ is verkocht”, is het antwoord van Willy Maal, als het Antilliaans Dagblad hem ernaar vraagt. Hij treedt doorgaans niet graag in de publiciteit; ook nu liever niet. Het kost de krant moeite hem te overtuigen zijn verhaal te doen.

OostpuntAwadiHet betreft de delen van Oostpunt die in het bij wet aangepaste EOP (Eilandelijk Ontwikkelingsplan) door de overheid zijn aangewezen als ontwikkelbare bestemmingen: toeristisch gebied, stedelijk woongebied, landelijk woongebied, en ook conserveringsgebied en open land. Dit is ook conform diverse gerechtelijke vonnissen vanaf 1993, 1998, 1999 en na langdurige onderhandelingen, protocollen en een daaruit voortvloeiende vaststellingsovereenkomst tussen Maal en de overheid in 2010.
Dit, nu in het EOP als ontwikkelbaar bestemd en vervolgens door Maal verkocht, gebied beslaat een kwart van heel Oostpunt. Het verkochte terrein bevat grotendeels de zuidelijke kust en binnenbaaien en een deel van de binnenlanden. Alles bij elkaar een gebied van zo’n 1.089 hectare, terwijl heel Oostpunt ruim 4.400 hectare beslaat. Maal behoudt dus driekwart plus een deel van het strand en kustgebied bij het binnenwater te Oostpunt waar de vuurtoren staat.
Natuurlijk wil de redactie weten wie de kopers/investeerders zijn. Maal is daar stellig over: ,,Dit is niet aan mij om te zeggen, maar aan de kopers/toekomstige ontwikkelaars zelf, om zich publiekelijk te presenteren en identificeren, alsmede om verder in te gaan op hun ontwikkelingsplannen voor de toekomst van Oostpunt en dus voor Curaçao. Ik begrijp en verwacht dat er spoedig bericht zal komen vanuit de investeringsgroep met nadere informatie.”
Belangrijk feit is, zo benadrukt hij, dat zowel de terreinen van Maal als het verkochte deel aan het zuiden, nu dus in bezit van de investeerders/ontwikkelaars, beide privéterreinen blijven. Het bereiken van het verkochte en te ontwikkelen gebied gebeurt nog steeds over de terreinen van Maal en deze zijn niet toegankelijk voor onbevoegden; toegang is niet mogelijk, anders dan met toestemming van de respectievelijke eigenaars.
Dit is noodzakelijk, legt Maal uit, omdat het gebied behoed moet worden voor illegale vuilstort, criminele activiteiten, autoplunderingen, aanlandingen van onder meer drugs en andere ongeoorloofde zaken. Door de toekomstige ontwikkeling ter plekke, wordt misdaad minder aantrekkelijk en minder eenvoudig mogelijk.
Ook zullen de verkoop en ontwikkeling teweegbrengen dat zowel Maal als de nieuwe eigenaars/ontwikkelaars meer middelen tot hun beschikking krijgen om in te zetten ter voorkoming van illegaliteit en verdere achteruitgang van de waardevolle aspecten op Oostpunt. Zo wil Maal de diverse landhuizen op het uitgestrekte terrein - Oostpunt beslaat zo’n tien procent van het hele Curaçaose oppervlak - opknappen.Oostpunt
Zelf is Maal geen projectontwikkelaar, geeft hij met klem aan. Tegen het Antilliaans Dagblad: ,,Het is voor ons een zeer grote, ook emotionele, stap om een familiebezit dat al sinds 1868 in handen is van de familie Maal, aan anderen over te dragen. Dit besluit is zeker niet licht genomen. Daarom heerst er ook een zeker gevoel van ‘bittersweet’, aangezien ik belast was met het ‘wegdoen’ van een aanzienlijk deel van het familielegaat.” Er is echter alle vertrouwen dat de nieuwe eigenaren ‘met hetzelfde respect en gelijke inzet, toewijding en verantwoordelijkheid om zullen gaan met het gebied’, waarvoor Willy Maal en voorheen Boy Maal, daarvoor dr. Willy Maal, en daarvoor Joseph M. Maal, tot aan de eerste Maal, W.P. Maal (1839-1888), ‘sinds 1868 met hart, ziel en bloed zich hebben ingezet voor de zorg van Oostpunt’. ,,Alles bij elkaar 155 jaar!”

Traject van 31 jaar duwen en trekken...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.