Wens om samen te werken met Curaçao Gaming Authority

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Australische toezichthouder voor online gaming wil samenwerken met Curaçao en in de toekomst met de nog op te richten Curaçao Gaming Authority (CGA). Dat schrijft de Australian Communications and Media Authority (Acma) in een brief van 22 mei jongstleden.

Australie2Diverse operators van online gaming-websites die onder een Curaçaose masterlicentie actief zijn en zich daarbij richten op consumenten in Australië, alsmede de vergunninghouders zelf, zijn volgens Acma al aangeschreven. Tot op heden worden deze diensten echter nog gewoon aangeboden, hoewel ze in strijd zijn met de Australische wet; de Interactive Gambling Act 2001 (IGA).
Aldus het hoofd van Acma in een schrijven aan Financiënminister Javier Silvania (MFK), die de brief op zijn Facebookpagina heeft gepost. ,,De MinFin heeft de klachtbrief doorgestuurd naar de Curaçao Gaming Board (CGB) om de toezichthouder in Australië te beantwoorden.” De CGB zal met de inwerkingtreding van de LOK, Landsverordening op de kansspelen, worden vervangen door de CGA. Maar voor het zover is, moet de LOK-wet eerst nog door de Staten worden goedgekeurd.
Het blijkt dat de autoriteiten in Australië erg goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op Curaçao, aan de andere kant van de wereld. Acma stelt met belangstelling kennis te hebben genomen van de regeringsplannen om de online gaming-sector en het toezicht erop te hervormen.
,,We begrijpen dat de hervorming een wijziging met zich meebrengt van het huidige vergunningenregime met vijf online gaming-masterlicentiehouders en daaronder een aanzienlijke hoeveelheid van gaming-operators, die diensten aanbieden onder de vergunning van vier van deze vergunninghouders”, staat in het document te lezen. Ook: ,,We begrijpen dat onder de nieuwe wetgeving alle online gaming-operators een vergunning moeten aanvragen van de nieuw op te richten CGA, een onafhankelijke toezichthouder.”
Het doel van de brief aan de bewindsman van Financiën is om hem erop te wijzen dat de Australische overheid heeft geconstateerd dat verschillende operators die gebruikmaken van een Curaçaose masterlicentie in overtreding zijn met de Australische wet; namelijk door online gaming-diensten aan te bieden aan of er reclame voor te maken richting klanten in Australië. Dit kan wellicht relevant zijn voor als Curaçao Gaming Authority (in de toekomst) beoordeelt of een operator in aanmerking komt voor een vergunning, aldus Acma.
Inmiddels is een lijst opgesteld van aangeboden diensten door ‘Curaçaose operators’ die volgens de toezichthouder in Australië in strijd is met de IGA-wet. Details over die operators staan ook vermeld op de Acma-website. Er is verder een lijst samengesteld van onlinegoksites die op verzoek van Acma zijn geblokkeerd door de internetserviceproviders. Dit laatste is één van de maatregelen die Acma kan nemen.

Ook andere sancties mogelijk...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.