200 duizend euro subsidie uit Nederland

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Mental Health Caribbean (MHC) en Stichting Geestelijke Gezondheidszorg Curaçao (GGz Curaçao) zijn een onderzoek gestart naar de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op Curaçao en Bonaire. Het doel van het onderzoek is om te kijken hoe de zorg beter kan aansluiten op de wensen en behoeften van mensen in psychische nood op de eilanden. Mede door een Nederlandse subsidie van bijna 200 duizend euro is dit onderzoek mogelijk gemaakt.

F07 OPTweejarig onderzoek naar GGZ,,Als kleine eilanden is het niet gemakkelijk om passende laagdrempelige en specialistische zorg aan te bieden aan alle cliënten”, zegt Milangela Conquet, communicatieadviseur van GGz Curaçao. ,,Op Curaçao zijn er lange wachttijden en is de samenwerking tussen instellingen niet optimaal, waardoor mensen met psychische klachten niet tijdig de hulp krijgen die ze nodig hebben. Bonaire heeft geen kliniek, waardoor mensen die opgenomen moeten worden naar Curaçao uitgezonden worden, waar ze zonder familiesteun in een vreemde omgeving zitten.”

MHC en GGz Curaçao gaan in gesprek met zorginstellingen, huisartsen en andere verwijzers, patiënten en hun naasten om te kijken welke verbeteringen mogelijk zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Curaçao Biomedical Health & Research Institute (CBHRI). De onderzoeksaanvraag is goedgekeurd en gehonoreerd met een subsidiebedrag van bijna 200 duizend euro van ZonMw, een Nederlandse organisatie die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoeksinstituut onderzoek financiert.

Het onderzoek is in februari 2023 gestart en zal twee jaar in beslag nemen. In de onderzoeksperiode zal op verschillende manieren informatie verzameld worden. Bij een groep huisartsen wordt onderzocht hoeveel mensen zich met psychische klachten melden, wat voor soort klachten ze hebben, welke zorgbehoefte ze hebben en hoe ze de zorg die ze ontvangen waarderen. Er zullen ook gesprekken plaatsvinden met cliënten en hun naasten. Verder wordt er in kaart gebracht welke instellingen op dit moment een vorm van geestelijke gezondheidszorg aanbieden op beide eilanden.

Het onderzoeksteam bestaat uit Dr. Izzy Gerstenbluth, Dr. Tineke Alberts, Dr. Merel Griffith en Drs. Elly Hellings. Het team zal niet alleen de actuele situatie en behoefte binnen de geestelijke GGZ in kaart brengen, maar ook kijken op welke manier de samenwerking tussen de eilanden, instellingen en cliënten verbeterd kan worden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.