Advocaten: Suggestie innige vader-dochterband Ansary’s onterecht

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ‘Dikke krokodillentranen’ zijn het die de Centrale Bank huilt, als Nina Ansary alleen maar erop wijst dat het niet zo kan zijn dat Ennia een solvabiliteitstekort heeft, maar tegelijkertijd nog levensverzekeringen en pensioenen verkoopt aan al die ‘gewone mensen’, zoals Ennia haar klanten noemt.

EnniaschemaVolgens de advocaten van Nina Ansary wordt door Ennia en de Centrale Bank CBCS onterecht ‘een innige vader-dochterband gesuggereerd’. Ze vinden het niet gepast om daarover veel te zeggen: ,,Laten we het erop houden dat het een complexe relatie is.”
De reden dat de raadslieden Roderik van Hees en Rogier van den Heuvel toch iets over de relatie van hun cliënt met haar vader zeggen, is omdat Ennia/CBCS regelmatig de suggestie wekt dat Hushang en Nina Ansary ‘samen een conglomeraat van bedrijven leidden’.
,,De zaak tegen Nina Ansary is gebaseerd op de notie van Ennia dat zij en haar vader ‘de touwtjes in handen’ hadden. Tenminste, dat is de tekst boven het in de pleitnota afgedrukte schema. Volgens de tekst daaronder had ‘[Hushang] Ansary (…) aan alle kanten de touwtjes in handen’ en had hij ‘zijn getrouwen, zoals Nina Ansary, Andraous en Palm, aangesteld op andere sleutelposities’.”
Concreet zou Nina Ansary, samen met haar vader, bestuurder zijn (geweest) van S&S en Parman International. De advocaten van het kantoor VanEps: ,,Ennia heeft dat nodig om pijlen op Nina Ansary te kunnen richten. Maar het is onzin. Nina Ansary heeft een eigen carrière in de academische wereld, niet geheel zonder succes, mag ik wel zeggen.”
Nina Ansary heeft/had financiële belangen in S&S, Parman International en Ennia en daarom bekleed(t)(de) zij daar toezichthoudende functies. ,,Dat zijn bijbanen. Hushang Ansary is de grote man achter die bedrijven”, aldus haar gemachtigde, die aangeeft dat ‘het geen geheim is dat Hushang Ansary een miljardair is’. ,,Dat was hij allang vóórdat hij Ennia overnam. Anders had hij Ennia ook niet kunnen overnemen.”
De typering ‘krokodillentranen’ werd opgebracht omdat vertegenwoordigers van de Centrale Bank en Ennia in de lach waren geschoten toen de kwestie van het solvabiliteitstekort en het toch blijven verkopen van levensverzekeringen en pensioenen werd benoemd ‘en dat zij sowieso gedurende ons hele pleidooi vrij luidruchtig hebben zitten giechelen’, zo klonk het even venijnig in de rechtszaal.
Dat is ‘een houding die een toezichthouder niet past’, maar volgens advocaat Van Hees wél aansluit bij haar stelling dat zij het ‘weinig relevant’ vindt dat voor Nina Ansary álles op het spel staat. ,,Een toezichthouder zou niet alleen kritisch moeten zijn op onder toezicht staande instellingen en iedereen die daarbij betrokken is, maar ook op zichzelf.” En, zo meent de verdediging van Nina Ansary: een kritische toezichthouder zou op een bepaald moment toegeven dat zij ernaast zat, in plaats van iemand op basis van enkel haar bloedband te blijven achtervolgen.
Behalve ‘de fictie dat Nina Ansary samen met haar vader overal de dienst uitmaakte’, bedient Ennia zich constant van de vereenzelviging van Nina Ansary met de andere gedaagden. ,,Naast ‘Ansary cum suis’ bedient zij zich nu, speciaal voor de beeldvorming tijdens het pleidooi, ook van de definitie de ‘Ansary’s’. Alles om maar de indruk te wekken dat Nina en haar vader een onafscheidelijk duo waren.” De raadsman nodigt Ennia/CBCS uit ‘om iemand als getuige te laten verklaren dat zij zo’n duo waren’. ,,Zo’n getuige bestaat niet. Het is gewoon verzonnen.”

‘Nina ook maar gewoon mens’
Op een vraag van een van de rechters van het Hof aan het advocatenteam van Ennia/CBCS, waarom hiervoor was gekozen, werd bevestigd dat Ennia het over ‘Ansary c.s.’ heeft in het kader van de groepsaansprakelijkheid. Volgens Nina Ansary bestaat zo’n groep waarvan zij deel uitmaakt niet. Overigens heeft zij in hoger beroep een eigen, aparte advocaat, maar in eerste aanleg gebruikte Nina Ansary dezelfde advocaat als haar vader en de overige gedaagden; alleen werd toen veroordeeld.
,,Nina Ansary is ook maar een ‘gewoon mens’. Zij heeft altijd naar eer en geweten haar rol als commissaris vervuld”, zegt de advocaat van de 56-jarige in Los Angeles vrouw. ,,Ziet zij weleens iets over het hoofd? Vast wel, net zoals ieder mens. Maar dat is geen ‘ernstig verwijtbaar’ handelen of nalaten.”
En gelukkig, aldus advocaat Van Hees, werd zij in de raad van commissarissen (RvC) omringd door financiële experts. ,,Maar die ontspringen - ondanks de collectieve interne aansprakelijkheid van de RvC - de dans, zonder dat Ennia uitlegt waarom.” De vraag is of deze stelling correct is, want de Centrale Bank heeft altijd verklaard dat betreffende andere ex-bestuurders en ex-commissarissen door middel van stuitingsbrieven, ervoor gezorgd is dat het recht op schadevergoeding niet verjaart.
,,En ondanks dat Nina Ansary alleen maar verarmd - en dus niet verrijkt - kan zijn door de S&S-transacties”, zo stellen haar raadslieden ,,moet zij daar volgens Ennia toch voor ‘hangen’. Ennia heeft helemaal geen zaak tegen Nina Ansary. Het vonnis in eerste aanleg zal moeten worden rechtgezet door het te vernietigen en alle tegen haar ingestelde vorderingen alsnog af te wijzen.” In eerste aanleg werd zij in november 2021 deels hoofdelijk veroordeeld tot betaling van 945,5 miljoen gulden.

Hof: op 6 juni vonnis...

Van Doorn niet van ‘groep Ansary’...

Wilt u meer lezen over deze zaak? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.