Directeur bedrijfsvoering opgelucht maar nog lang niet uit de problemen

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Curaçao Medical Centrum (CMC) is volgens directeur bedrijfsvoering Karina Lombardi ‘blij en opgelucht’ met de 19,6 miljoen gulden liquiditeitssteun die door het Land is toegezegd.

KarinaCMC1,,Hierdoor kunnen we de komende tijd noodzakelijke zorg blijven leveren, die anders in gevaar zou zijn gekomen. Maar het dekt de lading niet. Op jaarbasis draaien we 50 tot 60 miljoen gulden verlies.” Structurele oplossingen zijn volgens Lombardi cruciaal voor het noodlijdende ziekenhuis.
Een reorganisatie van het zorglandschap - met de nadruk op preventie - kan volgens de directeur bedrijfsvoering uiteindelijk het grootste verschil maken. Momenteel staat CMC cumulatief 212 miljoen gulden in de min. De 19,6 miljoen gulden die is toegekend is volgens Lombardi ‘een goed begin’, maar brengt dat bedrag niet voldoende naar beneden. Bovendien biedt het geen oplossing voor het feit dat de schulden in enorm tempo blijven oplopen. ,,De 19,6 miljoen is de vergoeding van de kosten die het ziekenhuis heeft gemaakt sinds de opening in 2019 tot en met 2022 voor het behandelen van onverzekerden. Daarvan zien we er steeds meer. In 2020 ging het om 3.495 patiënten, in 2022 waren het er 4.502 (toename van circa 30 procent in drie jaar tijd, red.), mede door de situatie in Venezuela en de toename van vluchtelingen.”
Een andere oorzaak van de toenemende verliezen, is het feit dat de totale zorgvraag jaarlijks met 10 procent toeneemt. Dat geldt zowel voor onverzekerde als verzekerde patiënten. Om dat een halt toe te roepen, noemt Lombardi ‘een versterking van de eerstelijnszorg en de implementatie van gezondheidscentra met de nadruk op preventie’ essentieel. ,,Een gezondere samenleving met gezondere mensen, daar gaat het uiteindelijk om. Dat moeten we met elkaar voor elkaar krijgen.”
Tegelijkertijd is er ook meer geld nodig en daar zal de CMC-directie in de geplande gesprekken met het ministerie van GMN op blijven aandringen. De niet-toereikende zorgbudgetten en stijgende laboratoriumkosten moeten volgens Lombardi ook zo snel mogelijk worden opgelost. Daarnaast wil de CMC-directie onder meer dat de gemaakte transitiekosten van het oude naar het nieuwe ziekenhuis (39,1 miljoen) en covidkosten (12,1 miljoen) door het Land worden gedekt.
,,We begrijpen dat er niet overal geld voor is, maar dan moeten we in ieder geval samenwerken om te voorkomen dat de verliezen blijven oplopen. In Nederland krijgen patiënten bijvoorbeeld de keuze om voor electieve zorg (niet-spoedeisende zorg, zoals bijvoorbeeld een knieprothese, red.) naar een ander ziekenhuis uit te wijken, als de zorgbudgetten op zijn. Op Curaçao hebben we niet nog een ziekenhuis. Dus wat gaan we dan doen? Welke keuzes maken we en hoe kunnen we de middelen die we hebben zo goed mogelijk inzetten?”
Zelfs het kunnen aanbieden van spoedeisende en essentiële hulp kwam bij het CMC in gevaar, maar dat is nu door de gefaseerde steun van 19,6 miljoen in ieder geval tijdelijk geweken. Het voldoen aan de voorwaarden die het Land daarbij stelde, is volgens Lombardi geen probleem. ,,We hebben deze voorwaarden via Facebook en de media vernomen en denken dat we in goed overleg elkaar zullen vinden. We wachten een officieel bericht hierover nog af, maar voor zover we nu weten, voldoen we al aan een aantal belangrijke eisen. Zoals het altijd betalen van de salarissen en onze fiscale verplichtingen zoals het afdragen van sociale premies.”
Het geld dat nu beschikbaar komt, zal onder meer worden aangewend voor het (blijven) betalen van zorgleveranciers. Lombardi: ,,Denk daarbij bijvoorbeeld aan geneesmiddelen en dialysemiddelen. Die zijn essentieel. Als we die niet kunnen betalen en ze daarom niet langer geleverd worden, kunnen mensen met nierfalen geen dialyse krijgen. Hierdoor kunnen ze binnen een aantal dagen overlijden. De rekeningen voor zulke middelen móéten gewoon betaald worden en dat kan nu gelukkig weer.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.