Vakbondscentrale met manifest over deze visie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vakbondscentrale Central General di Trahadonan di Corsow (CGTC), wil meer eenheid binnen het vakbondswezen, de samenleving en de politiek.

eenheidDat is opgetekend in een manifest dat onlangs aan de Statenvoorzitter, Charetti America-Francisca (MFK) is aangeboden. ,,Samen met organisaties die eenzelfde visie hebben willen we een nieuwe macht ontwikkelen, waarmee we kunnen breken met alles wat ons wordt opgelegd. Daarom moet er een dialoog op gang komen met organisaties, intellectuelen, jongeren die allemaal eenzelfde doel voor ogen hebben namelijk een beter welzijn van de arbeidersklasse en bevolking.”
CGTC wil fragmentatie tegengaan. ,,Het is tijd om te breken met de fragmentatie op alle niveaus van de samenleving. Het is een aandachtspunt voor alle organisaties, maar blijft een zorgpunt voor CGTC”, aldus het manifest. Het allereerste wat moet gebeuren volgens de centrale is een gevoel van eenheid, solidariteit, kameraadschap en patriottisme creëren. Er moeten activiteiten georganiseerd worden waarbij ideeën uitgewisseld worden, organisaties elkaar onderling motiveren en om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Daarvoor is het ook nodig dat de onderlinge communicatie verbetert.
Doel is uiteindelijk om na te gaan welke weg bewandeld moet worden om in de toekomst op eigen benen te kunnen staan. Daar is dus eenheid voor nodig en een eigen identiteit. Belangrijk vindt de organisatie ook dat er geen enkele vorm van oplegging is, niet van buitenaf, maar ook niet van binnenuit. ,,Met eenheid wordt een stevig vakbondswezen gecreëerd, wat een instrument is om alle ketenen te breken, waar we al jaren aan vastzitten”, zo klinkt het overtuigd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.