Politiekorps moet besparen op overtijd

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Bij het Korps Politie Curacao (KPC) moeten de overwerkuren en de daarmee gepaard gaande kosten omlaag. Waren die kosten in 2022 nog 18 miljoen gulden, voor 2023 is er 6 miljoen minder begroot. Navraag bij KPC-directielid Jules Ilario leert dat er plannen gemaakt worden om binnen het budget te blijven.

,,Ons doel is om prioriteiten te stellen en een efficiëntieslag te maken met de inzet van personeel. De realiteit is dat er een structureel tekort is aan personeel dat elke dag nijpender wordt door het natuurlijk verloop en de Vervroegd Vrijwillige Uitstroom (VVU). We wachten op goedkeuring om nieuwe klassen te starten in de politieopleiding. Bij de inzet van het personeel moeten we ook goed letten op het fysieke en mentale welzijn van de mensen die overtime werken, want dit heeft ook effect op de veiligheid in de samenleving.”

F02 Nijpend tekort personeel KPC 1De politiebonden NAPB en SAP maken zich hier zorgen over de bezuiniging want, zo vraagt Amado Vilchez (SAP) zich af: ,,Hoe ga je dit implementeren? Is het beleid in place? Is er genoeg personeel waardoor overwerk overbodig wordt? Is er een interne controle op het beleid? En hoe staat het met de vraagkant, waardoor overwerk nodig blijkt te zijn?” De vakbondsman legt uit dat de overwerkuren geen vrijwillige keuze zijn van de agenten, maar dat het werk opgedragen wordt en dus verplicht is. ,,Op dit moment is er een gebrek aan personeel. Het KPC is goed voor 902 voltijd werknemers. Op dit moment zijn er 687 personen in dienst. Een deel hiervan is niet actief wegens langdurige ziekte, of omdat er andere taken toebedeeld zijn, zoals de vakbondsleiders, bewaking van gebouwen, maar ook de beveiliging van ministers”, aldus Vilchez. Hij legt hierover uit dat op dit moment alle ministers persoonlijk beveiligd worden, terwijl dit wettelijk niet is vastgelegd. ,,Alleen de minister-president, de Justitieminister en de gouverneur hebben recht op beveiliging. De andere ministers worden alleen beveiligd als er een dreiging is”, zo wordt aangevoerd.
Verder is er veel personeel weggevloeid met VVU, te weten in 2021 56 personeelsleden en in 2022 12. In 2023 staan tien personen op de lijst die natuurlijk uitstromen.

De vakbondsleider vraagt zich af hoe het komt dat er zoveel aan overtime en extra toeslagen uitbetaald wordt. Vanuit het KPC is in een vergadering aangegeven dat elk personeelslid maximaal 40 overwerkuren per maand mag draaien. Daarvoor wordt een uurloon vastgesteld van rond de 40 gulden per uur. Hypothetisch gezien, zou het berekend over het maximale aantal van 678 personeelsleden, die elk 40 uur per maand overwerken voor 40 gulden per uur, gaan om ruim 1 miljoen gulden. Berekend over een jaar is dat 12 miljoen gulden.

In coronatijd en bij calamiteiten in het algemeen is het uurloon hoger. In 2022 was er geen corona meer, dus is het de vraag hoe het KPC 18 miljoen gulden aan overtime heeft kunnen uitbetalen.
Gevraagd naar de volgende stap, stelt Vilchez dat nog vele van zijn vragen onbeantwoord zijn gebleven en dat als het KPC een plan op papier heeft, dit een startpunt is dat nog besproken moet worden in de ministerraad, om vervolgens ook binnen het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) aan de orde te komen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.