Hato in conclaaf over brandweer en gevangenis

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er is een mediastilte afgesproken en dus zal er nog weinig over gemeld worden, maar afgelopen week legde personeel van de brandweer het werk neer en vergaderde met de ambtenarenvakbond Abvo.

JustitieministerMinister van Justitie, Shalten Hato (MFK), zegt dat het geen staking was maar een ‘informatiedag’. George Hernandez van Abvo legt tegenover deze krant uit dat de onvrede al heerst sinds het vertrek van de brandweerleiding, commandant Elvin Regina. Hij ging met pensioen en vorig jaar april werd het vertrek van hoofd Preventie bij de brandweer en rampenbestrijding, Edmiro Anita, via een vonnis bekrachtigd. Hij had een zogenoemde ‘toko den toko’, wat binnen de organisatie tot spanningen leidde. Sindsdien is er een beleidsteam, maar dat blijkt niet de ideale situatie te zijn. Volgens Hernandez is Abvo al sinds het vertrek van Regina in gesprek met de minister van Justitie, Shalten Hato, die sinds maart vorig jaar Gilmar Pisas opvolgde in deze functie. Er zijn volgens de vakbondsleider pijnpunten zoals de maaltijdvergoeding en werktijden. Dat wordt tegenover deze krant bevestigd door Hato. Enkele problemen zijn direct opgelost zoals de uitbetaling van het werk op eerste en tweede paasdag. Verder zijn er verschillende werkgroepen die zich buigen over onder andere de maaltijdvergoeding, maar ook de functies van wachtcommandant, centralist en het ploegdienstpersoneel. Volgens Hato wordt volgende week verder gesproken over de spanningen op de werkvloer, maar was er gisteren een al eerder gepland overleg met de vakbond. Dat ging over het verloop van het in april vorig jaar aan hem aangeboden project ‘Versteviging van de Brandweer Curaçao’. In dit project is aandacht voor de organisatie en functies, de nieuwe juridische positie, de scholing van personeel, wet- en regelgeving en een intern en extern communicatieplan. In april vorig jaar werd de minister duidelijk gemaakt dat er vacatures waren voor 25 brandweerlieden. Volgens Hato wordt langzaam maar zeker invulling gegeven aan dit verstevigingstraject en is het sollicitatieproces voor de 25 vacatures bijna ten einde.
Gisteren is ook met de Justitieminister over het gevangeniswezen gesproken, zo vervolgt Hernandez en bevestigt Hato. Daar gaat het vooral om de rechtspositie van de gevangenisbewaarders in het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK). Ook hier wordt al jaren over gesteggeld, zo geeft de Abvo-voorman aan. Hato voegt eraan toe dat het gesprek is gevoerd in het bijzijn van de taakgroep juridische positie en gesproken is over benoemingen, waarneming (er is op dit moment ook geen gevangenisdirecteur), veiligheid en het functieboek.
Voor de kritische functies, zoals die van directeur SDKK en brandweercommandant, moet nog eerst een inventarisatie gemaakt worden, alvorens akkoord gegaan kan worden met een sollicitatieprocedure voor de kritische functies.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).