Verdeeldheid binnen MFK door vertrek Pietersz-Janga

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Dorothy Pietersz-Janga (MFK), heeft gistermiddag haar ontslag ingediend bij de gouverneur om een ‘kernsplitsing’ te voorkomen. Dit blijkt uit de brief met bijlage die vrijwel direct na haar ontslag via het ministerie naar de pers werd gestuurd.

DorothyVoor de aanwezige camera’s op het plein van regeringscentrum Fòrti zegt zij nog geen commentaar te willen geven en dat de inhoud van haar brief tussen haar en de gouverneur is. ,,Ik heb er vrede mee”, zo laat ze ook nog weten. Uit de brief blijkt dat haar partij MFK verdeeld is en dat zij vertrekt om een ‘kernsplitsing’ te voorkomen. Ze legt aan de gouverneur uit: ,,Ik wil voorkomen dat er een situatie kan ontstaan waarbij in de Staten over een motie van mijn aanblijven (zo’n motie bestaat niet, red.) moet worden beslist. Indien de uitkomst van een dergelijk besluit zal zijn dat ik mijn ministerschap kan voortzetten, betekent dit dat daardoor een kernsplitsing kan ontstaan binnen mijn partij hetgeen momenteel niet in het belang is van het Land Curaçao. Voor de volledigheid geef ik in dit kader aan dat ik mij niet tracht te onttrekken aan het afleggen van enige vorm van verantwoording in de Staten omtrent mijn handelen als minister”, aldus de brief die verwijst naar een nadere uitleg in de bijlage. Deze bijlage beschrijft alleen de visie van de inmiddels ex-minister op het (top)inkomen van medisch specialisten in het Curaçao Medical Center (CMC).
Ze besluit de brief met te stellen dat zij in het Landsbelang haar portefeuille neerlegt.
Als reden voor haar ontslag voert ze ook nog aan dat ze het verzoek kreeg van de minister-president, ‘gebaseerd op de opzegging van het vertrouwen door mijn partijbestuur’. ,,Daarbij merk ik op dat het voor mij onvoldoende duidelijk is of dit besluit van het partijbestuur is gebaseerd op een democratische beslissing binnen de partij.”
Ondertussen is het Financiënminister Javier Silvania (MFK) die optreedt als GMN-minister ad interim. Dat deed hij al vóór het officiële vertrek van Pietersz-Janga, bij het overleg met de huisartsen deze week, en zal hij ook morgen doen in het overleg met het CMC. Pietersz-Janga sloot zich in 2010 aan bij de MFK en zat al gauw in het bestuur. Van 2018 tot en met 2020 was zij de partijvoorzitter. Ze nam vier keer deel aan verkiezingen. In 2015 werd zij gevraagd de overleden Monique Koeyers-Felida op te volgen, waarvoor zij bedankte. In het kabinet-Pisas II werd zij in juni 2021 GMN-minister. Zij kwam verschillende keren in opspraak zoals met betrekking tot het coronabeleid, waar zij zelf voorstander was van gebruik van medicinale kruiden en het diergeneesmiddel ivermectine, maar wel een vaccinatieprogramma moest promoten - deze taak werd daarom overgenomen door premier Gilmar Pisas. Daarna probeerde ze een rechtszaak te stoppen die ging over verduistering van miljoenen guldens in de gezondheidszorg.

Mening medisch specialisten

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).