Meer geld nodig voor meer gehandicaptenzorg

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Tonnie Rossen, financieel directeur van de stichting voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg (SGR Groep), erkent de lange wachtlijsten die SGR Groep heeft en is zich bewust van de problemen die dit oplevert voor cliënten en hun naaste omgeving. De SGR Groep is dé organisatie waar personen terecht zouden moeten kunnen die door een handicap niet voor zichzelf kunnen zorgen. Gisteren verscheen er in deze krant een artikel waaruit blijkt dat wachtlijsten ervoor zorgen dat zij lang niet iedereen de zorg kunnen bieden die nodig is. Rossen reageert hierop en is het eens met Eric Blom, die een brandbrief naar de Staten stuurde.

F07 SGR wil politieke prioriteitIn deze brief, verzonden namens een actiegroep van ouders met een gehandicapt kind, wordt om aandacht gevraagd voor de situatie waarin veel mensen met een handicap verkeren. Vaak noodgedwongen wonen zij bij hun ouders in huis. Zeker als ouders een hogere leeftijd bereiken, of als één of beide ouders komen te overlijden, zorgt dit voor schrijnende situaties.

,,Het probleem is dat de SGR Groep afhankelijk is van budgetten die de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verstrekt. Die budgetten stijgen niet. Sterker nog, ze worden ook niet geïndexeerd”, aldus Rossen. Dat betekent dat het steeds moeilijker wordt om de bestaande zorg te kunnen blijven financieren. Rossen benoemt specifiek de situatie van Fundashon Verriet, de instelling van SGR Groep speciaal voor woonvoorzieningen en dagbesteding voor mensen met een beperking. ,,Deze instelling heeft in 2023 een negatieve begroting van ongeveer 1,4 miljoen gulden”, zegt Rossen.

Rossen begrijpt dat het probleem niet alleen bij de SVB ligt, want zij zijn weer afhankelijk van hoeveel financiële middelen zij krijgen vanuit de landsbegroting. Om daadwerkelijk iets aan de wachtlijsten te kunnen doen, zal de regering dus meer prioriteit moeten geven aan gehandicaptenzorg. Rossen zegt: ,,Als er voldoende geld wordt vrijgemaakt, en de SVB geeft groen licht, dan kunnen wij meteen beginnen met bouwen van meer accommodaties en met het aannemen van nieuw personeel.”

De brief die Blom naar de Staten stuurde, bevat ook een uitnodiging aan onder andere de ministers van SOAW en Financiën, en aan de directies van de SGR Groep en de SVB. Zij zijn welkom bij een bijeenkomst die op 15 april plaatsvindt, met als doel om meer aandacht te krijgen voor de ernst van de situatie. Van de ministers heeft Blom nog geen inhoudelijke reactie ontvangen, maar Rossen bevestigt aan het Antilliaans Dagblad dat er in ieder geval een afvaardiging vanuit de SGR Groep aanwezig zal zijn.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).