Ipko-delegatievoorzitter Thodé trots op behaald resultaat

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Curaçaose delegatieleider van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko), Amerigo Thodé (MFK), heeft tijdens zijn presentatie over de recente ontwikkelingen op Curaçao, zijn partijgenoot, minister van Financiën Javier Silvania, de hemel in geprezen.

IpkoOok heeft hij het belang van de Koninkrijksband benadrukt. Zo prees hij de gezamenlijke inzet met Nederland voor het heropenen van de grenzen met Venezuela, om eraan toe te voegen: ,,We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Geen woorden maar daden. Samen staan we sterk en streven we naar een betere toekomst van het hele Koninkrijk, zoals in het Nederlandse regeerakkoord staat: vier landen, één Koninkrijk en steunend op eigen kracht, doch met de wil elkander bij te staan.”
Maar het grootste deel van zijn speech ging over wat Silvania allemaal heeft bereikt met zijn financieel beleid en de goedkeuring die dat volgens Thodé kan wegdragen van het IMF, het College financieel toezicht (Cft) en staatssecretaris Alexandra van Huffelen. ,,De resultaten zijn positief, dat mag voor u geen verrassing zijn. U heeft vast gehoord dat Curaçao over een dynamische minister van Financiën beschikt, die capabel en geschikt is. Nog belangrijker is dat de bevolking vol trots en vertrouwen naar de toekomst kijkt, wetende dat financiën in goede handen is. Dat hebben we te danken aan de compliance en een gezond uitgavenpatroon van alle ministeries. Het is onaards, dat de minister van Financiën een evenwichtige begroting heeft kunnen presenteren, terwijl er nog sprake is van een gesloten raffinaderij en Curaçao nog niets ontvangen heeft aan geld van sublicentiehouders van online gokbedrijven. De nieuwe gokwet zal dit veranderen. De minister van Financiën heeft ook gezorgd voor een positief saldo in 2022 op de gewone dienst van het land. Dat is al jaren niet het geval geweest.” En, zo voegt Thodé eraan toe: ,,De minister heeft ook heel veel gedaan voor het hardwerkende volk. Zo heeft hij onder andere ervoor gezorgd dat de benzineprijzen laag bleven en daardoor de kosten voor levensonderhoud niet te veel stegen.” En noemenswaardig vindt Thodé: ,,Met de extra inkomsten heeft het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) een landelijke schoonmaakactie kunnen voeren in 2022 en dit zal voortgezet worden in 2023.” Ook het schommelfonds vertoont op dit moment geen tekort, aldus de delegatieleider. Hij noemt de opleving in het toerisme en de horeca, maar verwijst ook naar het IMF dat voorspeld heeft dat het herstel pas volledig zal zijn in 2025-2026.
Vervolgens noemt Thodé de heropening van de grenzen met Venezuela op 3 april. Dat zal volgens hem enorm helpen in het verlagen van de voedselprijzen. Ook is het belangrijk voor de familiebanden die er zijn met het buurland en de jarenlang gedeelde geschiedenis. ,,Wel moet de regering de nodige voorzorgsmaatregelen treffen voor de openbare orde en veiligheid”, zo voegt hij eraan toe. En, zo vervolgt hij: ,,Een voordeel is dat ongedocumenteerden weer teruggestuurd kunnen worden. Er zijn circa 17.000 ongedocumenteerde Venezolanen op het eiland.”
Dit ontlokt Tweede Kamerlid voor GroenLinks, Kauthar Bouchallikht, een vraag over ‘de mensonterende omstandigheden waarin de ongedocumenteerden opgevangen worden’. En hoewel Thodé al begint met hierop te antwoorden, wordt hij door de Ipko-voorzitter, Charetti America-Francisca (MFK) afgekapt, omdat dit een apart onderwerp is dat later op de middag in besloten vergaderingen aan de orde komt.

  • Rosenmöller benoemt problemen BES...
  • Leider Arubaanse delegatie, Edgard Vrolijk (MEP): Koninkrijksregering beslist eenzijdig...

Wilt u meer over het Ipko lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.