Vergoeding avond-, nacht- en weekendzorg nog steeds niet geregeld

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Omdat er nog altijd geen goede financiële regeling is voor de anw-zorg (avond-, nacht- en weekend-zorg) zijn huisartsen op Curaçao momenteel meer dan bereid om actie te voeren.

F03 HuisartsDat betekent niet dat er zal worden gestaakt, maar wel dat alleen wordt gewerkt voor de uren waarvoor ze betaald krijgen.
De kwestie loopt al vele jaren - ruim tien jaar - en hangt ook samen met de totstandkoming van de HAP (Huisartsenpost), legt voorzitter Jerry Semper van de Curaçaose Huisartsenvereniging (CHV) desgevraagd uit.
Huisartsen hebben voor bvz-verzekerden (basisverzekering ziektekosten; verreweg het grootste deel van de bevolking) een contract met de Sociale Verzekeringsbank (SVB): ze worden betaald voor 1.560 uur per jaar, terwijl het anw-tarief op nul is gesteld. Dus worden huisartsen, volgens hun eigen redenering, voor slechts zes uur per dag vergoed. In 2012 werd hiervoor getekend, in afwachting van de nieuwe beloningsstructuur die in 2013 zou worden ingevoerd.
Semper: ,,Dat werd destijds geaccepteerd, met de bedoeling dat dit één jaar zou duren, omdat iedereen op dat moment - ook toen al - wist dat de overheid kampt met verslechterde publieke financiën. Huisartsen wilden begrip tonen en vooral laten zien ‘geen geldwolven’ te zijn. Bovendien was het vertrouwen dat ‘het goed zou komen’.”
Echter, na ruim een decennium is er niets veranderd. Concreet betekent dit dat de betaling voor zes uur per dag al die tijd werd geslikt, maar dat de huisartsen wel 24 uur per dag beschikbaar en verantwoordelijk dienen te zijn.
Dat kan volgens de huisartsenvereniging niet langer voortduren. Medio november, om precies te zijn 14 november 2022, heeft het ministerie van GMN (Gezondheid) een bedrag van één gulden per patiënt per maand in het vooruitzicht gesteld, bovenop de bestaande vijftien gulden per SVB-patiënt per maand, in afwachting van de realisatie van de HAP. ,,Een Memorandum of Understanding (MoU) hierover werd nog niet ondertekend, in afwachting van goedkeuring van een machtiging daarvoor van de Raad van Ministers. Ook daar hadden de huisartsen begrip voor”, aldus de voorzitter.
In de tussentijd heeft het ministerie van GMN aan de SVB verzocht die gulden aan de huisartsen uit te keren, bovenop het bestaande zogeheten ‘abonnementstarief’; geld dat de SVB op zijn beurt weer van GMN ontvangt. De SVB zou echter weigeren op grond van het argument dat de sociale verzekeraar ‘geen precedent wil scheppen’.
Het resultaat is wel dat de huisartsen de maand januari hebben afgesloten zónder die extra gulden voor anw-zorgdiensten. En de gesprekken voor wat betreft de beloofde HAP zelf bevinden zich volgens Semper nog slecht ‘in een zeer pril stadium’.
Op de vraag aan de leden van de CHV of de regering meer tijd moet worden gegund voor ‘bussines as usual’ en dus gewoon doorwerken voor zorg in de avonden, nachten en weekenden of actie, was er een unaniem stemgeluid: ‘Actie’. De leden hebben daarop het bestuur het mandaat gegeven een plan voor actie voor te bereiden.
,,Dat wordt niet staken, maar wel alleen werken voor de uren waarvoor je betaald wordt. We zullen de bevolking te zijner tijd degelijk informeren wat ze moeten doen tijdens een spoedgeval in anw-tijd. Dat geldt ook voor alle stakeholders zoals GMN, de Inspectie, het ziekenhuis CMC etc.”
Tot slot zegt voorzitter Semper: ,,Het bestuur gelooft écht dat GMN zeer serieus en bereidwillig is, maar … dat geloven we al twaalf jaar”.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.