CPR weet naar eigen zeggen niets van aangifte door CBCS

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Refineria di Kòrsou (RdK) reageert ook na een herhaald verzoek (nog) niet op de berichtgeving inzake de aangifte die de Centrale Bank CBCS onlangs heeft gedaan in verband met het CPR-traject (Caribbean Petroleum Refinery).

F03 RdK reageert nog niet DUSHIInterim-directeur Patrick Newton van overheids-nv RdK verblijft naar verluidt in het buitenland. Hij ontvangt en leest de Whatsapp-berichten van deze krant wel, maar reageerde er nog niet op.
Vrijdag, nog vóór publicatie van het artikel zaterdagochtend over de aangifte door de CBCS bij het Openbaar Ministerie (OM), verzocht het Antilliaans Dagblad om toelichtend commentaar. Dat bleef uit. Zondag werd het verzoek om een reactie herhaald. De woordvoerder geeft aan dat Newton in het buitenland is en er geen contact met hem is.
De aangifte van de Centrale Bank volgt na en heeft betrekking op de aanvraag van een deviezenvergunning in verband met een uit te voeren transactie. Bij toetsing daarvan is de CBCS gestuit op een vervalst document, zo wordt door de redactie vernomen. De toezichthouder zelf wil niets loslaten.
Vanuit het OM kon persofficier van justitie Guillano Schoop vrijdagavond nog niets bevestigen; volgens hem hadden noch de procureur-generaal (PG) noch de hoofdofficier de aangifte gezien of ontvangen. Intussen weet deze krant met grote mate van zekerheid dat de aangifte wel degelijk is gedaan. De vraag is gisteren opnieuw aan het OM voorgelegd.
CPR zelf, de buitenlandse groep - met intussen twee lokaal opgerichte vennootschappen - die door RdK werd geselecteerd als de voorkeurskandidaat om de sinds 2019 niet operationele Isla-raffinaderij nieuw leven in te blazen, reageert via de lokale woordvoerder als volgt op vragen:
,,CPR is currently in communication with CBCS and is unaware of any formal complaint that CBCS might have filed against CPR with the district attorney’s office (vertaald: CPR is momenteel in gesprek met CBCS en is niet op de hoogte van enige formele klacht die CBCS tegen CPR zou hebben ingediend bij het kantoor van de officier van justitie)”. Deze krant beschikt over informatie dat CPR wel weet van de aangifte.
De aanvraag van een deviezenvergunning is nodig in verband met overmaking van CPR (en/of de nog altijd geheime nieuwe - alweer derde - equity partner van CPR) van gelden. Voor bepaalde kapitaaltransacties is een deviezenvergunning vereist. De grens ligt meestal rond 150.00 en 250.000 gulden. In het geval van CPR en haar equity partner zou het moeten gaan om honderden miljoenen dollars.
De CBCS doet geen mededelingen over individuele gevallen van aanvragen voor het verkrijgen van een deviezenvergunning. Intussen verschijnen er berichten dat Centrale Bank-president Richard Doornbosch een onderhoud heeft gehad met Newton. Laatstgenoemde is behalve RdK-directeur óók commissaris bij de CBCS. Wat daarbij is besproken is onbekend.
Steeds duidelijker wordt wel dat ook het lokale bankwezen zeer huiverig is ten aanzien van CPR. Dat komt deels door de berichtgeving over vervalste documenten; eerst vlak voor het jaareinde, wat door RdK werd toegegeven, en nu opnieuw afgelopen week. Maar banken doen ook altijd eigen due diligence onderzoek en gaan daarbij af op hun eigen bevindingen.
De kansen op een succesvol vervolg van het CPR-traject lijken met de aangifte door de Centrale Bank (verder) geslonken. Minister-president Gilmar Pisas (MFK) gaf deze door het Head Hunting Team en RdK als preferred bidder voorgedragen partij nog ‘het voordeel van de twijfel’ na de onthullingen over de eerste ontdekte en vastgestelde falsificaties, omdat CPR hier zelf niet bij betrokken zou zijn. Nu echter, ligt er een nieuw geval van vervalsing.
CPR dreigde (indirect) met claims tegen het Land Curaçao en (direct) met de inzet van privérechercheurs - nadat eerst in een brief aan de regeringsleider nog de indruk werd gewekt dat hiervoor Amerikaanse inlichtingendiensten (‘US intelligence agencies’) zouden worden ingeschakeld - tegen personen die verantwoordelijk zouden zijn voor het lekken van vertrouwelijke informatie. Maar een goede verklaring voor de ingebrachte vervalste stukken kwam er (nog) niet.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.