Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het winstbelastingtarief op Curaçao over de eerste 500.000 gulden binnenlandse winst wordt verlaagd van 22 procent naar 15 procent. Voor de winst boven een half miljoen winst blijft het tarief 22 procent. Het voordeel is er vooral voor de kleinere ondernemingen.

Silvania2Zo is in een zogeheten Aanschrijving bekendgemaakt. Ook is, vooruitlopend op wetswijzigingen, besloten dat bedrijven in de economische zone (e-zone of voorheen ook wel de vrije zone genoemd) voortaan ook mogen leveren aan de binnenlandse markt; dat geldt zowel voor nieuwe e-zonebedrijven als bestaande ondernemingen.
De Aanschrijving werkt terug tot en met 1 januari 2023. Het document is van zowel de minister van Financiën als de minister van Economische Ontwikkeling.
Ze hebben naar eigen zeggen ‘de krachten gebundeld’ en sturen samen de werkgroep Modernisering wetgeving e-zone aan. De huidige Landsverordening economische zones 2000 wordt gemoderniseerd, zodat het weer aantrekkelijk wordt zich in de e-zone te vestigen; wat goed is voor de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid.
Deze e-zone-ondernemingen waren tot en met 2022 onderworpen aan een belastingtarief van 2 procent winstbelasting over hun wereldwinst. Dat verandert in verband met wetsaanpassingen, mede onder invloed van internationale ontwikkelingen.
Veel bedrijven in de Curaçaose e-zone hebben het moeilijk, aldus beide bewindslieden, en zijn wegens de hoge ‘costs of doing business’ genoodzaakt het personeel te verminderen dan wel de deuren te sluiten.
De regering wil zowel bestaande bedrijven als nieuwe ondernemingen stimuleren met verlaging van het winstbelastingtarief door de introductie van een zogeheten ‘opstaptarief’ van 15 procent over de eerste 500.000 gulden aan belastbare binnenlandse winst.
Overigens komen de ministers met rekenvoorbeelden waarbij de ‘effectieve belastingdruk’ aanzienlijk lager kan uitkomen, namelijk op circa 11 en 7 procent. De effectieve belastingdruk is lager voor bedrijven die exporteren, licht Financiënminister Javier Silvania (MFK) toe: ze mogen bepaalde kosten in mindering brengen waardoor de belastingdruk lager wordt.
Over een paar maanden zal de bewindsman concrete wetsvoorstellen presenteren om de belastingdruk voor particulieren in de inkomsten- en loonbelastingsfeer te verlagen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.