Drie industrieparken goed voor bijna 10 procent economie

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De vrije zone vertegenwoordigde vorig jaar een bruto toegevoegde waarde van 378,1 miljoen gulden, gelijk aan 9,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

vrije zoneDat meldt de onlangs uitgebrachte Economic Outlook 2023 van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO), zo leest het Antilliaans Dagblad.
Ter vergelijking: volgens dezelfde MEO-uitgave was de vrije zone - bestaande uit drie parken, namelijk de Airport Free Economic Zone, de Harbor Free Economic Zone en Industriepark Brievengat - in 2020 goed voor 9,1 procent van het bbp, namelijk met een waarde van 352,7 miljoen.
Dit aandeel van de vrije zone binnen de Curaçaose economie steeg volgens MEO in 2021 naar 9,4 procent en in 2022 geschat mogelijk dus zelfs 9,8 procent. In totaal werken er volgens het ministerie van minister Ruisandro Cijntje (PNP) in de drie parken circa 1.239 personen voor alle bij elkaar 145 daarin gevestigde bedrijven.
Overheids-nv Curinde, de facilitator en beheerder, streeft naar verbetering van de financiële resultaten. Dat gebeurt onder meer door extra huuropbrengsten uit de New Haven Industrial Zone; het bieden van exportfaciliteiten via het E-commerce platform (voor lokale en internationale handelaren) www.tropicshopping.com; het aantrekken van bezoekers/shoppers die de vrije zone weer bezoeken na de coronapandemie; het aangaan van strategische allianties met lokale en internationale stakeholders, met als doel meer investeerders aan te trekken; het faciliteren van meer maritieme verbindingen om vrachtvervoer te stimuleren; door meer publiciteit te genereren over de mogelijkheden die Curaçao biedt. Ook heeft Curinde haar ISO 28001- en ISO 18788-certificeringen behouden.
Er is volgens de Outlook van MEO ook weer een toegenomen interesse in het industriegebied. Het is daarom belangrijk om te kunnen beschikken over goed onderhouden gebouwen en loodsen. Dat draagt bij aan de kwaliteit van de verleende diensten.
De focus was en is gericht op meer promotionele activiteiten, exportfacilitering via het E-commerce platform, zo snel mogelijk de (her)opening van de grenzen met Venezuela, innovatie van de hub-functie binnen het Caribisch gebied op het gebied van voedsel- en landbouwprojecten en het zich richten op de mogelijke oprichting van callcenters, aldus MEO.
De vrije zone wordt gezien als een van de ‘priority sectors’ binnen de Nationale Export Strategie (NES). De New Industrial Zone krijgt ook een bestemmingswijziging en een verschuiving van de aandacht naar meer commerciële activiteiten, resulterend in een hogere bezettingsgraad. MEO en Financiën werken samen met Curinde aan de afronding van de noodzakelijke wet- en regelgeving om nieuwe investeerders te verwelkomen in de New Haven Industrial Zone.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).