Geen VS-inlichtingen bij onderzoek lek; brief aan Pisas doet anders vermoeden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Navraag bij het Amerikaanse Consulaat-Generaal leert dat de overheid van de Verenigde Staten (VS) niet betrokken is bij een onderzoek naar een lek van documenten in het onderhandelingsproces voor de overname van de raffinaderij met Caribbean Petroleum Refinery (CPR).

Pik Pisas 8Dat laat een consulaatwoordvoerder aan deze krant weten. Er werd naar gevraagd nadat premier Gilmar Pisas (MFK) in de Staten een brief voorlas van CPR waarin wordt aangekondigd dat er onderzoek gedaan wordt naar het lekken van informatie die valt onder de Non-Disclosure Agreement (NDA).
,,Er wordt nog niet gedreigd met een claim”, zo becommentarieerde Pisas in het parlement. In de brief, die de redactie letterlijk heeft opgetekend uit de mond van de premier, staat deze passage: ,,Our corporate security director Alejandro Marquez is currently on the Island to lead an investigation in collaboration with your local government and with the support of the US intelligence agencies.” Vertaald: ,,Onze directeur veiligheid Alejandro Marquez is momenteel op het eiland om een onderzoek te leiden in samenwerking met uw lokale overheid en met de steun van de Amerikaanse inlichtingendiensten.”
Nu het VS-Consulaat heeft aangegeven dat het niet om de inlichtingendiensten van de Amerikaanse overheid gaat, zal hier vermoedelijk gedoeld worden op een of meer particuliere onderzoeksbureaus.
CPR lijkt intussen zelf ook begrepen te hebben dat de genoemde passage over ‘US intelligence agencies’ in de brief aan de Curaçaos regeringsleider voor gefronste wenkbrauwen heeft gezorgd, want gistermiddag stuurde het bedrijf een communiqué uit met deze boodschap: ,,CPR heeft privédetectives ingehuurd om te achterhalen wat de bron is van de onbevoegde openbaarmaking van e-mails en documenten over het bod van CPR op de raffinaderij en oliefaciliteiten.”
Met de belangrijke toevoeging: ,,Er zijn geen Amerikaanse of Curaçaose overheidsinstanties bij dit onderzoek betrokken. Maar, afhankelijk van de identiteit van de betrokken actoren, behoudt CPR zich het recht voor om hen de resultaten van ons onderzoek te verstrekken.”
CPR hoopt dat de particuliere inlichtingenorganisaties hun onderzoek snel kunnen afronden ‘en dat het resultaat voor ons ruimte zal scheppen om de onderhandelingen succesvol af te ronden’. De preferred bidder voor de overname van de Isla-raffinaderij gaat geheel niet in op de ‘proof of funds’ en dan in het bijzonder de ‘equity’ (het eigen vermogen) wat voor Curaçao een vereiste is om de onderhandelingen voort te zetten en af te ronden. CPR zegt evenmin iets over de vervalste documenten die zijn ingebracht.
,,Vanaf het moment dat Caribbean Petroleum Refinery (CPR) de beslissing nam om deel te nemen aan het biedingsproces voor een operator voor de raffinaderij, was het doel de raffinaderij exploiteren op een manier die bijdraagt aan de vooruitgang van haar mensen en haar halfrond. CPR zal dit op verantwoorde en integere wijze doen. Ons doel blijft onwrikbaar. Zoals verwacht hebben we tijdens dit proces veel tegenslagen ondervonden. Ondanks deze tegenslagen is onze inzet niet veranderd. CPR blijft zich inzetten voor de vooruitgang van Curaçao.”
Volgens de preferred bidder zijn er ook belanghebbenden die tegen de heropening van de raffinaderij zijn. Echter, de gelekte documenten en e-mailcommunicatie ‘vertellen maar een klein deel van wat er gebeurt en zonder de juiste context weer te geven’. De gelekte documenten bevatten speculatie, verstoren het proces, dat volgens CPR ‘nu klaar had moeten zijn om de raffinaderij op te starten’. Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) gaf eerder aan dat de laatste horde vooral het bewijs van de aanwezigheid van voldoende (eigen) geldmiddelen is.

Brief CPR aan Pisas
Hieronder volgt de vertaling van de volledige brief van CPR, die door minister-president Pisas in de Staten werd voorgelezen: ,,Beste premier Pisas. Wij als CPR zijn zeer verontrust over het recent uitlekken van zeer vertrouwelijke informatie over het biedingsproces onder leiding van Refineria di Kòrsou (RdK). Deze informatie werd gedeeld onder de strikte voorwaarde van een Non Disclosure Agreement (NDA) tussen CPR en RdK. En het ongeoorloofd vrijgeven ervan heeft aanzienlijke schade toegebracht aan de reputatie van beide bedrijven. Het blijkt bovendien dat de verstrekte informatie opzettelijk is gewijzigd en niet de waarheid weergeeft, wat tot een verkeerde beeldvorming heeft geleid. Wij hebben snel actie ondernomen om deze schending van de NDA aan te pakken, waaronder het aanvragen van onderzoeken op Curaçao en de Verenigde Staten (VS) om de bron van het lek en de bedoelingen erachter vast te stellen. Wij houden degenen die bij het lek betrokken zijn volledig verantwoordelijk en zullen alle nodige juridische stappen ondernemen om deze vertrouwensbreuk aan te pakken. Bovendien beschouwen wij het lek als een samenzwering tegen de integriteit van ons biedingsproces en het belang van de bevolking van Curaçao. Onze directeur veiligheid Alejandro Marquez is momenteel op het eiland om een onderzoek te leiden in samenwerking met uw lokale overheid en met de steun van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Wij dringen er bij u op aan alle noodzakelijke maatregelen te nemen om het lek te stoppen en het onderzoek te ondersteunen om de verantwoordelijken voor het gerecht te brengen. Wij hopen spoedig van u te horen.”
De brief is volgens Pisas ondertekend door Luis Giusti, Raul Socorro, Erchenel Doran en Alejandro Marquez.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).