Vóór jaarwisseling ‘proof of funds’ voor overname raffinaderij

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Voor de jaarwisseling moet door Caribbean Petroleum Refinery (CPR) voldaan zijn aan de ‘proof op funds’, zegt premier Gilmar Pisas (MFK) na een lange periode van stilzwijgen.

F01 Pisas over CPRDeze week is gebleken, aldus de regeringsleider, dat partijen - overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) namens het Land en CPR alsvoorkeurskandidaat voor de overname van de exploitatie van de raffinaderij - ‘eruit zullen komen’. Volgens Pisas is er ‘enorme druk’ uitgeoefend op RdK om nog in december tot tastbaar resultaat te komen.
Na vele weken van mediastilte sprak Pisas gisterochtend uitvoerig bij Radio Mas. Het gesprek ging regelmatig diverse kanten op, waarbij de premier een paar keer een heel ander onderwerp aansneed, wat interviewer Juni Joseph zelf ook aangaf, maar toch liet de minister-president wel iets los over de actuele situatie ten aanzien van CPR als beoogd operator. De druk op zijn kabinet en in het bijzonder op hemzelf was de afgelopen dagen door verschillende media flink opgevoerd; met als rode draad de oorverdovende stilte van de regering over de al maanden uitgestelde ondertekening van de Heads of Agreement (HoA) met ‘preferred bidder’ CPR.
Pisas gooit het erop dat bij de communicatie ‘de timing juist moet zijn’, maar tegelijkertijd zal hij RdK-directeur Patrick Newton verzoeken de media meer en vaker te informeren. Hij geeft toe: hij wordt binnenskamers ‘zelf ook emotioneel’ als het allemaal langer duurt. ,,Het was eerst juli, toen augustus, later september etc.”
Toch maant hij tot ‘kalmte en eenheid’, want ‘anders lukt het niet’. Curaçao heeft bij de speurtocht naar een exploitant al enkele keren trajecten afgelegd die jammerlijk ‘faalden’, legt hij uit. Nu is het echt anders. Bij die eerdere trajecten was een ‘proof op funds’ niet verplicht op het moment van het bereiken van het hoofdlijnenakkoord HoA; dat was pas nodig op het moment van het tekenen van de finale leaseovereenkomst.
,,Maar om dat te vermijden heeft onze regering besloten dat RdK de proof of funds vóór de HoA in bezit moet hebben. En nu gaan we zelfs een stap verder: wij willen een compliance-onderzoek naar de fondsen die hiervoor aangewend zullen worden én dat de gelden op de rekening gestort staan van de vennootschap op Curaçao. Dit is een verandering die we onderweg hebben doorgevoerd". Omgekeerd geldt dat CPR exacte duidelijkheid wenst over de straks geldende strikte milieueisen. Beide hebben gezorgd voor de vertraging. De vakcentrales willen intussen spoedoverleg met de regering. Pisas zegt daarover dat iedereen ‘meer vertrouwen moet hebben in de politieke bestuurders’. ,,En geduld.”

‘Onzichtbare handen werken tegen’
Eenheid is volgens Pisas een terugkerend probleem op het eiland. Er zijn volgens hem ‘onzichtbare handen’ actief die ‘met de inzet van puppets die het vuile werk moeten doen’ proberen bepaalde ontwikkelingen te verstoren. Wie dat zijn, geeft de premier niet aan. Maar het is opvallend zichtbaar telkens als Curaçao probeert minder afhankelijk van Nederland te zijn. Waarop interviewer Joseph in zijn eigen woorden zegt dat Pisas bedoelt ‘ku Hulanda ta pone pia’ (dat Nederland tegenwerkt), waarna de minister-president ‘klaro’ (precies) zegt. Pisas geeft aan dat iedere keer dat als iets groots speelt dat voor Curaçao belangrijk is er allerlei tegenkrachten zijn. Hij noemt de online gamingsector, waarover mediaberichten op het moment dat de minister van Financiën aangeeft met nieuwe wetgeving bezig te zijn; maar ook het feit dat ‘een Nederlandse professor’ (gedoeld wordt op Rob van Gestel, red.) aangeeft dat de Isla-raffinaderij ook met de nieuwe exploitant nooit aan de milieunormen kan voldoen.
Dat wordt dan weer opgepakt door de pers, waarop Tweede Kamerleden vragen stellen met druk op staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelatie die dan opheldering wil etc. Pisas zegt het bijna alsof hij het als een samenzwering ervaart; vooral als de premier kort daarna over de ‘onzichtbare handen en hun puppets’ spreekt.
Dat zijn blijkbaar (ook) lokale krachten. Want: ,,Op Curaçao hebben we het probleem dat als bepaalde groepen geen deel uitmaken van een proces, dat het dan wordt tegengewerkt.” Dat merkt Pisas aan de ‘vele aanvallen’ om het lopende proces met CPR als toekomstig operator om zeep te helpen. In dat verband wijst ook op de berichtgeving vorige maand van The Associated Press, in samenwerking met een correspondent op Curaçao, over een lading ruwe olie die CPR eind september in de van RdK gehuurde tanks bij Bullenbaai heeft gelost. De speculatieve berichtgeving (bij sociale media) die dat teweeg heeft gebracht over het vermeende heimelijk handelen ten gunste van Venezuela, heeft ‘grote schade aangericht’.
Onnodig, want volgens Pisas hebben de Amerikanen intussen bevestigd dat alles ‘rechtmatig is verlopen’. Maar die schade heeft de onderhandelingen van RdK en CPR verstoord, want het zorgt voor terughoudendheid van de zijde van financiers en daarmee voor oponthoud van het proces. Overigens is het AP-bericht van 16 november jongstleden en zou de HoA met CPR volgens eerdere uitlatingen van RdK en meerdere ministers al eind augustus, begin en later medio september zijn getekend.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).