Silvania belooft tweede tranche volgende week

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Nadat BTG-vakbondsvoorman Frensley Sillé met een groep Selikor-medewerkers naar het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en van Financiën toog om hun zorgen te uiten over het uitblijven van de betaling van de tweede tranche, heeft Financiënminister Javier Silvania (MFK) inmiddels laten weten dat hij positief advies heeft gekregen van GMN.

selikor,,Minfin laat bij dezen weten dat de regering de tweede tranche in de loop van volgende week aan Selikor betaalt. Een brief aan Selikor-directeur Wesley Kook is onderweg”, aldus Silvania op Facebook.
De uitbetaling waarnaar verwezen wordt, heeft te maken met een extra financiering van 20 miljoen gulden bedoeld voor de schoonmaak van openbare wegen en wijken, voor het gratis kunnen storten van 2.000 kilo vuil bij de stortplaatsen in plaats van 1.000 kilo en een verhoogde frequentie van inzamelen van grofvuil. Deze 20 miljoen wordt in tranches uitbetaald, zodra het vuilverwerkingsbedrijf over zijn extra werkzaamheden gedegen verantwoording heeft afgelegd bij GMN. Hoewel dit gebeurd is, duurde het volgens Kook heel lang voordat het hele proces goedgekeurd werd bij de ministeries. Ook omdat er volgens hem ineens achteraf extra eisen gesteld werden, zoals het maken van foto’s van de werkzaamheden. Overigens zijn er drie tranches voor uitbetaling en is het eigenlijk nu alweer tijd voor de derde tranche. Kook legde eerder tegenover deze krant uit, dat dit geld vóór het einde van het jaar uitbetaald moet worden, omdat de tranches aan tijd gebonden zijn.
Selikor krijgt van de overheid een vergoeding volgens een beheersovereenkomst waarin vastgesteld staat dat er elke maand van overheidswege een voorschot betaald wordt en aan het eind van het jaar een eindafrekening plaatsvindt over de werkelijk gemaakte kosten. Omdat de kosten al jaren hoger uitvallen, heeft de overheid een grote schuld openstaan bij Selikor. Het bedrijf is om die reden gestopt met bepaalde werkzaamheden zoals het schoonhouden van de openbare ruimtes. Daar is nu deze 20 miljoen gulden onder andere voor bestemd.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.