Vreemdelingenopvang detentiecentrum VODC overgedragen

Van onze redactie
Willemstad - De situatie in Blok 1 van het SDKK (Sentro di Korekshon Kòrsou), formeel aangewezen als tijdelijke huis van bewaring voor vreemdelingen, is ‘normaal’. Aldus het ministerie van Justitie in een persverklaring.

F03 Blok NEWHet ministerie had kennisgenomen van ‘een aantal vergaande conclusies van een lokale mensenrechtenorganisatie’ omtrent de situatie binnen Blok 1. Naar aanleiding van deze berichten hebben een hoge functionaris van het ministerie en de leiding van het SDKK woensdagmiddag Blok 1 bezocht om poolshoogte te nemen van de situatie en om te praten met de ongedocumenteerde vreemdelingen, ‘om aldus hun eventuele grieven aan te horen’.
,,Hieruit blijkt dat de situatie in Blok 1 normaal is.” Op verzoek van de leiding van het SDKK, hebben de ongedocumenteerde vreemdelingen, een commissie in het leven geroepen, die als gesprekpartner optreedt van het middenkader belast met de beveiliging en bejegening binnen Blok 1.
Uit het gesprek met deze commissie blijkt volgens Justitie ‘dat er geen sprake is van onvoldoende ventilatie’. ,,Elke cel is voorzien van een goed functionerende ventilator.”
Verder zijn - aldus de commissie, zo stelt het ministerie - geen officiële klachten ingediend omtrent grote kolonies muggen in de cellen. ,,Wel is het zo dat, net als in alle wijken op Curaçao in deze regentijd, er meer muggen zijn dan normaal.” Het SDKK zal deze situatie ‘constant blijven monitoren’. ,,Op dit moment is echter geen nadere actie vereist.”
Het ministerie van minister Shalten Hato (MFK) van Justitie gaat ook in op het dagprogramma. ,,Conform het dagprogramma, zoals deze gelding heeft binnen Blok 1, hebben de ongedocumenteerden voldoende activiteiten”, aldus het communiqué.
Het staat de ongedocumenteerde ‘uiteraard vrij om wel of niet deel te nemen aan het dagprogramma’. ,,Zo hebben ze toegang tot een openluchtruimte waar zij kunnen luchten of sporten. Ook is er een ruimte waar ze hun was kunnen doen en een plek waar zij typische kleine gerechten zoals arepitas zelf kunnen voorbereiden. Ook kunnen betrokkenen tweemaal per week in een speciale ruimte gratis privégesprekken voeren met hun familieleden via videoverbinding.”
Daarnaast zijn er, aldus het ministerie, voldoende spellen. Zoals voetbal, pingpong- en dominotafels, waar zij gebruik van kunnen maken. ,,Normaliter staat de televisie aan van zeven uur ‘s ochtends tot tien uur ‘s avonds. Bij speciale momenten zoals nu bij de wereldbeker het geval is, wordt hier rekening mee gehouden zodat de ongedocumenteerden de wedstrijden kunnen volgen op de centrale televisie.”
Het spreekt volgens Justitie voor zich dat ‘het dagprogramma een uitgangspunt is’. Door onvoorziene omstandigheden kunnen er op momenten aanpassingen worden aangebracht aan het programma. ,,Mocht dat noodzakelijk zijn, dan ziet de leiding van het SDKK erop toe dat de vreemdeling in een dergelijk geval op een andere manier gecompenseerd wordt.”
Het ministerie is voorts van mening dat er altijd ruimte is voor het optimaliseren van het dagprogramma. ,,Dat is juist het doel van het nieuwe vreemdelingenopvang detentiecentrum VODC.” Het VODC is Vreemdelingen Opvang en Detentie Centrum.
Het VODC is gisteren overgedragen aan de leiding van het SDKK voor gebruik en zal op korte termijn conform CPT-voorschriften geoperationaliseerd worden. CPT staat voor het Europese Committee for the Prevention of Torture.
,,Het ministerie hecht grote waarde aan een goede samenwerking met alle ngo’s”, besluit het persbericht van Justitie. ,,Om die reden betreurt het ministerie het dan ook dat in dit geval de publiciteit is gezocht zonder dat eerst de dialoog is aangegaan met het ministerie. Dit terwijl in dit geval ook nog eens onjuiste informatie is gepubliceerd.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.