Vandaag eerste gesprek met vakbondscentrales

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De zes vakbonden vertegenwoordigd in de ‘Bloke di 6’ zijn niet tevreden met het akkoord in de Raad van Ministers (RvM) over de betaling van 6 procent vakantiegeld in 2023 en het besluit over het intrekken van de korting van vakantie-uren van 3,5 procent.

bloki 6De bondengroep voert aan: ,,De RvM blijft als voorwaarde vasthouden aan de koppeling met de Landsverordening Normering Topinkomens (LNT) die eerst aangenomen moet worden in de Staten alvorens de 12,5 procent inkorting op het arbeidsvoorwaardenpakket te kunnen afbouwen. Daarnaast moeten de Staten ook nog de begroting aannemen, zodat de gereserveerde gelden voor de afbouw ook echt beschikbaar komen. Met andere woorden: Er is geen enkele garantie”, aldus de Bloke di 6, bestaande uit onderwijsvakbond Doen, de bond voor niet-onderwijsgevenden STSK, ambtenarenvakbond Abvo, de politiebonden NAPB en SAP en de bond voor douanepersoneel STrAF.
Daarom is er gisteren vergaderd in verschillende werkgroepen en wordt vandaag gesproken met de drie vakbondscentrales over verder te nemen stappen. Op donderdag 13 oktober is een gesprek ingepland met de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP).
Edward Sint Jacobs van een van de vakbondscentrales, Sentral Sindikal di Kòrsou (SSK), stelt tegenover deze krant dat het gesprek vandaag vooral oriënterend is van aard. Sint Jacobs: ,,Wij zijn ook kritisch over het zogenoemde huwelijk met de LNT. We vinden dat die wet aangenomen moet worden, maar dat het wel om een eerlijke wet moet gaan. En dan moet er wat ons betreft nog rekening gehouden worden met het feit dat onderwijsvakbond Sitek onder SSK valt. Sitek zit niet in de Bloke di 6 en Doen als nieuwe vakbond wel. En uiteraard gaan we uit van het principe dat wel elke strijd van een andere vakbond steunen, maar wij moeten ook rekening houden met onze leden en de afspraken die er in dit geval gemaakt zijn tussen Sitek en de regering.” De andere vakbondscentrales zijn Sentral Solidaridat Sindikal (SSS) en Central General di Trahadonan di Corsow (CGTC).


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.