Hernandez: 12,5 procent van tafel mét terugwerkende kracht (TWK)
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De zes vakbonden vertegenwoordigd in de ‘Bloke di 6’ willen niet alleen dat de 12,5 procent inkorting op het arbeidsvoorwaardenpakket van tafel gaat, maar ook nog eens met terugwerkende kracht (TWK).

F02 Bloke di 6 eist TWK 1Dat legt George Hernandez van de ambtenarenbond Abvo tegenover deze krant uit. Over de afbouw van de 12,5 procent is met de financiële experts van het ministerie van Financiën overleg geweest. Hernandez: ,,Daar is ook gesproken over de TWK. Wij willen niet alleen dat de 12,5 procent afgebouwd wordt, maar wij willen ook met terugwerkende kracht onze secundaire arbeidsvoorwaarden terug. Daar is geen rekening mee gehouden in de meerjarenbegroting. Wij willen die verplichting erin.” Overeengekomen is een werkgroep in het leven te roepen met twee vertegenwoordigers van de bonden en twee vertegenwoordigers van de regering om een voorstel te doen voor specifiek het mogelijk maken van de TWK met betrekking tot de secundaire arbeidsvoorwaarden die ingekort zijn binnen de 12,5 procent-regeling. ,,Onderzocht wordt waar ruimte is in de begroting om dit mogelijk te maken”, aldus de Abvo-voorman. Het gaat dan onder andere over de vakantiedagen en het vakantiegeld die gekort zijn en het stopzetten van de automatische indexering, oftewel prijscompensatie en de automatische loontrede.
Daarnaast is er afgelopen week overleg geweest met de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD), Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP) en de BPD-Secretaris-Generaal (SG), Etienne van der Horst. Martina heeft beloofd in de komende ministerraad twee voorstellen te bespreken van de Bloke di 6. Hernandez legt tegenover deze krant uit het niet ethisch te vinden nu al die twee voorstellen uit de doeken te doen. ,,We hebben de voorstellen in een overleg met minister Martina en Van der Horst mondeling gedaan. Als wij een reactie hierop krijgen - verwacht wordt op 13 oktober - nadat het in de ministerraad is besproken, dan kunnen we er meer over kwijt.”
In een persbericht wordt nog uitgelegd hoe het zit met het overleg met de vakbondscentrales. De drie centrales zullen eerst zelf vergaderen op 4 oktober. Op basis van de uitkomst, wordt daarna overleg gevoerd met Bloke di 6.
De zes vakbonden in de Bloke di 6 eisen dat de 12,5 procent inkorting op het arbeidsvoorwaardenpakket van tafel gaat en protesteerden hier onlangs over door te vergaderen onder werktijd en zich te begeven naar regeringscentrum Fòrti en het Wilhelminaplein. Het gaat om onderwijsvakbond Doen, de bond voor niet-onderwijsgevenden STSK, ambtenarenvakbond Abvo, de politiebonden NAPB en SAP en de bond voor douanepersoneel STrAF.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.