In conferentie zullen ondersteunende programma’s ontwikkeld worden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Er worden concrete stappen gezet tijdens een eerdaags te houden werkconferentie ‘Studiesucces Caribische studenten’. Dat wordt door de organisatoren bekendgemaakt. ,,Jaarlijks starten zo’n 1.600 studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk aan een studie in Nederland. Zij lopen tijdens hun studie tegen zoveel problemen aan, dat zij het einde van de opleiding vaak niet halen. Om een concrete aanpak voor deze problemen te ontwikkelen, komen alle betrokken landen van 26 tot en met 28 september op Aruba bij elkaar. De afgelopen anderhalf jaar is gericht (online) gewerkt ter voorbereiding van deze belangrijke conferentie”, aldus de Regiegroep ‘Studiesucces Caribische studenten’.

F06 Aandacht Caribische studenten aTijdens de werkconferentie hopen Curaçao, Aruba, Caribisch Nederland, Sint Maarten en Nederland samen ondersteunende programma’s te ontwikkelen met concrete en structurele maatregelen, zodat meer Caribische studenten hun studie wel af kunnen ronden. ,,Om dat te bereiken is onder andere meer aandacht nodig voor de studiekeuze, cultuurverschillen en taal”, zo wordt aangevoerd. Tijdens de conferentie wordt ook een online communicatieplatform gelanceerd waarop ‘best practices’ zullen worden gedeeld.

Uitgelegd wordt verder: ,,De problemen van de Caribische studenten in het hoger onderwijs zijn al langer bekend. De noodzaak samen te werken om tot een oplossing te komen ook. Daarom is op verzoek van het ministeriele Vierlandenoverleg in 2021 de Regiegroep opgestart, met vertegenwoordigers vanuit overheid en onderwijs van de vier landen, die een plan van aanpak heeft ontwikkeld om het studiesucces van de Caribische student te verbeteren. Een projectgroep, waarin betrokken partijen van het onderwijs van alle landen zijn vertegenwoordigd, is eveneens in 2021 aan de slag gegaan met dit plan van aanpak. Deze groep zal tijdens de werkconferentie de huidige stand van zaken, inclusief de concrete maatregelen die al genomen zijn, met de deelnemers delen.”

Voortbordurend op wat reeds in gang is gezet, formuleert de Regiegroep daarna de gezamenlijke aanbevelingen voor het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dat in december plaatsvindt.

De conferentie wordt gehouden op de universiteit van Aruba en zal officieel geopend worden door de Arubaanse minister van Onderwijs en Sportzaken, Endy Croes. Hij doet dit samen met Ron Bormans, voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam en voorzitter van de Regiegroep ‘Studiesucces Caribische studenten’. Secretaris-generaal van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Marjan Hammersma, zal ook aanwezig zijn. Evenals vertegenwoordigers van de overheden van Curaçao, Aruba, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Nederland. Ook de rectoren van de vier universiteiten en een brede vertegenwoordiging van het voortgezet onderwijs, het MBO en het HBO zullen naar de conferentie komen en zich buigen over thema’s als een goede voorbereiding van de Caribische leerlingen en studenten die een opleiding willen volgen aan het hoger onderwijs, zorgvuldige overdracht en monitoring van de studenten, opleidingskansen op de eilanden en studiemobiliteit binnen het Koninkrijk.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.