Minister bij start overleg trustsector over online gaming

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,We kunnen er niet meer omheen. Onze reputatie moet drastisch veranderen. Het tegengif voor een slechte reputatie is het erkennen van feiten en waarheden.”
Woorden van de minister van Financiën in verband met de ontmoeting en bespreking met de trustkantoren die actief zijn in de sector van online gaming. In verband daarmee wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving.

Online Casino,,De eerste stap om te komen tot een nieuw ontwerp van de Landsverordening op de kansspelen (LOK), is vrijwel onmiddellijk na mijn intrede in 2021 van start gegaan”, aldus bewindsman Javier Silvania (MFK).
Het huidige wetgevingspakket bestaat uit de LOK, het Landsbesluit houdende algemene maatregelen, wijzigingen aan de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID) en Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT), het intrekken van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen (1993) en de diverse richtlijnen en beleidsmaatregelen door de nieuwe Curaçao Gaming Authority (CGA) en de Centrale Bank CBCS.
Deze richtlijnen en beleidsmaatregelen worden opgesteld dan wel nader aangescherpt ‘in nauwe samenwerking met de stakeholders’, aldus de minister, ‘waarmee ik maandelijks persoonlijk aan tafel zit’. Hij verklaarde vrijdag in de zaal in het Renaissance Hotel al langere tijd naar deze ontmoeting te hebben uitgekeken.
,,Vanaf mijn aantreden als minister van Financiën is het wetgevingstraject met betrekking tot de regulering en modernisering van de kansspelen die vanuit Curaçao worden aangeboden, een van mijn prioriteiten.” De ‘waardevolle inbreng’ van de sector ‘zal ons ongetwijfeld een stap dichterbij brengen bij de invulling van de wetgeving die al jarenlang aan modernisering toe is’.
Silvania las - ‘over waarheden gesproken’ - een fragment voor uit de antwoordbrief van de Nederlandse staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en de ministers voor Rechtsbescherming en van Justitie en Veiligheid op schriftelijke vragen van de leden Ceder en Bikker (beiden ChristenUnie) naar aanleiding van het mediabericht ‘Roulette met de rechtsstaat’: ,,De huidige werkwijze die de online offshore kansspelsector aanbiedt vanuit Curaçao wordt gekenmerkt door een niet transparant systeem van master- en sublicentiehouders. De masterlicenties zijn door de overheid verstrekt, maar de sublicenties niet. Hierdoor is onduidelijk hoeveel vergunningen er precies verleend zijn, wie de vergunninghouders zijn en in welke markten deze aanbieders actief zijn. Een gebrek aan toezicht houdt een dergelijke werkwijze mede in stand.”
Volgens de minister ‘een duidelijk statement dat in grote lijnen aangeeft waar we nu staan’. Er heerst volgens Silvania nog (te) veel onduidelijkheid op sommige gebieden, wat het moeilijk maakt om concrete inhoudelijke stappen te ondernemen. ,,Maar zeker niet onmogelijk.”

‘We laten miljoenen liggen’
Hij ging in zijn speech ‘even terug naar het stukje reputatie, waar we het net over hadden’ en citeerde tegenover de vertegenwoordigers van trustbedrijven die actief zijn in de online gaming het omstreden Investico-artikel: ,,De echte grootverdieners van de online goksector zijn niet de ‘masterlicentiehouders’, maar de trustkantoren. Want bedrijven die een online casino op Curaçao willen openen moeten naast een vergunning ook een Curaçaos brievenbusbedrijf hebben. Curaçaose trustkantoren beheren naar schatting honderden tot duizenden brievenbusbedrijven voor goksites, die zo’n 22.000 euro per jaar betalen voor een Curaçaose brievenbus.”
De bewindspersoon van Financiën zegt ‘ook op jullie inbreng als trustkantoren’ te rekenen. ,,Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat dit soort stellingen worden overschaduwd door betrouwbare informatie over de inkomsten die we als Land (kunnen) verdienen aan deze sector? We laten als Land nu miljoenen liggen.”
Met de introductie van de LOK wordt beoogd om de directe en indirecte inkomsten uit de online gamingsector voor Curaçao te verhogen, in het bijzonder door de introductie van een vernieuwd en efficiënt systeem van vergunningsrechten en andere heffingen.
En door het stellen van een substance-vereiste aan de entiteiten in de kansspelsector die onder het toepassingsbereik van de LOK vallen, kan meer werkgelegenheid worden gerealiseerd. Want door het substance-vereiste dienen (een deel van) de activiteiten vanuit Curaçao, en voor zover mogelijk ook door lokalen/ingezetenen, te worden verricht.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).