OM: Kleinere delicten kunnen horen bij groter geheel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Openbaar Ministerie (OM) legt steeds meer de focus op criminele groeperingen door bijvoorbeeld autodiefstallen en overvallen (atrako’s) niet te benaderen als op zichzelf staande gebeurtenissen, maar te onderzoeken of deze delicten onderdeel zijn van een grotere criminele organisatie. Dat blijkt uit het jaarverslag 2021 dat onlangs is gepubliceerd.

focusom,,In 2021 is het ontmantelen van criminele groeperingen een punt van aandacht geweest bij het parket. Voor lokale vormen van criminaliteit zoals autodiefstallen en atrako’s zijn vaak criminele groeperingen verantwoordelijk. Het OM stuurt en zet in op een informatiegerichte en projectmatige aanpak door het KPC, waarbij de focus niet alleen ligt op die ene dader die een autodiefstal heeft gepleegd, maar ook op een mogelijke dadergroepering die verantwoordelijk is voor meerdere autodiefstallen gedurende een langere periode.”
Het onderzoek naar criminele samenwerkingsverbanden is een van de beleidsspeerpunten van het OM. Andere aandachtspunten zijn atrako’s, geweldsmisdrijven, inbraken en diefstal, verkeersmisdrijven en zedendelicten.
,,Atrako’s zijn als prioriteit aangemerkt, omdat het aantal overvallen in de voorgaande jaren hoog was, met name op Chinese toko’s”, zo wordt uitgelegd. Door de inzet van de politie hebben er ‘flink wat’ aanhoudingen plaatsgevonden en is de pakkans ‘aanzienlijk verhoogd’. In cijfers stelt het OM vast dat er 82 geregistreerde verdachten zijn van diefstal met geweld van wie 54 verdachten zijn gedagvaard. Het aantal atrako’s nam dan wel af, maar, zo constateert het OM: ,,Er lijkt een verschuiving plaats te vinden van het plegen van atrako’s naar autodiefstallen.”
In 2021 hebben er tamelijk veel mishandelingen plaatsgevonden. Het OM stelt dat 176 verdachten zijn ingeboekt voor dit delict. Hiervan zijn er 33 gedagvaard, waren drie Hustisia Rapido (snelrecht)-afdoeningen (HuRa’s), zijn tien zaken voorwaardelijk geseponeerd en zijn 43 zaken geseponeerd. ,,In 2021 zijn 48 verdachten ingeboekt voor misdrijven die tegen het leven waren gericht. Hieronder vallen (poging tot) moord en (poging tot) doodslag. Van dit aantal zijn 22 verdachten gedagvaard en zijn drie zaken geseponeerd. Er werden acht voltooide moorden/doodslagen geregistreerd”, zo wordt opgetekend
Onder inbraken vallen woninginbraken, bedrijfsinbraken en autodiefstallen. In 2021 zijn 69 verdachten ingeboekt die een of andere vorm van inbraak hebben gepleegd. Op naam van een verdachte kunnen meerdere inbraken staan. Dertig verdachten zijn gedagvaard.
De geregistreerde verkeersmisdrijven laten een stijgende lijn zien. Het jaar 2021 is afgesloten met 38 geregistreerde verkeersmisdrijven, zoals auto-ongelukken met grote materiële schade of misdrijven met gewonden of doden. Tot slot wordt opgetekend dat er in 2021 27 verdachten zijn geregistreerd zijn die een zedendelict hebben gepleegd. Dit kan variëren van verkrachting tot het verrichten van ontuchtige handelingen. ,,Elf verdachten zijn inmiddels gedagvaard”, aldus het OM.
Meer algemeen stelt hoofdofficier van justitie Heiko de Jong in de inleiding dat het OM in het jaar 2021 minder misdrijven en minder gewapende overvallen, moord en doodslag registreert. Dit lijkt logisch lijkt gezien de pandemie en de lockdownmaatregelen die getroffen zijn. Er was ook sprake van minder opsporingscapaciteit. Opvallend is dat er wel een stijging is van verkeersmisdrijven, terwijl het rustiger is geweest op straat. Ook relationeel geweld neemt in 2021 toe. ,,Liefde in tijden van corona - om een bekende boektitel van Gabriel García Márquez te parafraseren - kent zijn schaduwzijde”, aldus De Jong.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).