Minister erkent: Curaçao gebukt onder hoge belasting- en premiedruk

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Volgens minister Javier Silvania (MFK) van Financiën is de hoge belastingdruk, waar het Antilliaans Dagblad vorige week over berichtte, ‘enigszins te wijten aan de groep wanbetalers en belastingontduikers’.

F02 Belastingdruk,,Deze groep is op Curaçao, met name door gebrek aan controle, nog steeds ontzettend groot. De overheid loopt daardoor jaarlijks miljoenen guldens aan belastingopbrengsten mis. De (belasting)druk ligt als gevolg daarvan voornamelijk op de middenklasse. De meerderheid van de middenklasse houdt zich gewillig aan hun belastingplicht, maar vangt tegelijkertijd alle klappen op.”

Zo meldt het Kabinet van de bewindsman in een persverklaring. Uit een recent onderzoek van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) blijkt dat de gemiddelde belasting- en premiedruk op Curaçao veel hoger is in vergelijking met andere landen. De belasting- en premiedruk is het percentage van het inkomen dat aan de overheid in de vorm van belastingen en premies wordt afgedragen.

,,Het geeft als het ware aan in hoeverre het betalen van belastingen en premies drukt op het besteedbare inkomen van de burger”, legt de minister uit. ,,De belastingdruk op Curaçao tussen 2016 en 2020 kwam uit op 47,3 procent. Dit betekent dat de Curaçaose burger voor elke verdiende gulden gemiddeld 47,3 cent aan belastingen en sociale premies per jaar betaalt.”

Sinds het aantreden van het kabinet-Pisas (MFK/PNP) wordt er volgens Silvania ‘onafgebroken gewerkt aan een eerlijker en effectiever belastingsysteem waarbij de belastingdruk evenwichtiger wordt verdeeld onder alle belastingplichtigen’. ,,Het huidige belastingkader, dat door de voorgaande regeringen is gehanteerd, vertoont nog te veel tekortkomingen die een efficiënte heffing en inning van belastingen en premies in de weg staan.”

Er is volgens de bewindsman in de afgelopen jaren te weinig geïnvesteerd in de Belastingdienst, met name in de heffing en invorderingssystemen, waardoor zowel de heffingen als inningen op ongestructureerde wijze plaatsvonden. ,,De voorgaande regeringen hebben herhaaldelijk gekozen voor een verhoging van de belastingtarieven en premies om de Landskas aan te kunnen vullen”, verwijt Silvania vorige kabinetten. ,,Een gedegen invorderingssysteem zou in de toekomst kunnen leiden tot de verlaging van de belastingtarieven.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.