Kaveleigenaar Jeremi trekt zich weinig van commotie aan

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De eigenaar van kavel B20 van Jeremi Ocean Resort aan de westkust van Curaçao trekt zich weinig aan van de commotie die eerder al was ontstaan na de publiciteit over het hakken van een gat en gaat rustig verder.

jeremigatEen enorme hap uit de kalksteenrotsen met directe toegang tot de zee. Of het strikt juridisch genomen mag, blijkt een vraag die niet zomaar te beantwoorden is, hoewel de kuststrook zelf vermoedelijk eigendom is van het Land. De verontwaardiging is er niet minder om, van mede-kaveleigenaren, burgers en natuurbeschermings-organisaties.
Het is ook de vraag of het hakken van zo’n groot gat is toegestaan onder de welstandsbepalingen van het Jeremi Ocean Resort. Het gaat dan ook om een aanzienlijk gat van vermoedelijk meer dan vijf meter breed, ongeveer de ruimte die er zit tussen de kavels op ‘de eerste rang’ direct aan de kust. B20 is een kavel op ‘de tweede rang’. De foto’s laten zien dat er al een betonnen trap is gebouwd en dat langs de zijkanten hoge muren zijn/worden opgetrokken.
Desondanks lijkt de eigenaar, een op Curaçao geboren man met de Nederlandse nationaliteit, zich weinig van de kritiek aan te trekken. Ook dat het wellicht in strijd is met de welstandbepalingen.
Minister Charles Cooper (MFK) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijk Planning (VVRP) - die zijn handen vol heeft aan andere illegale bouwactiviteiten, onder meer langs de kust van Pietermaai - verklaarde eerder te zullen handhaven, maar onderneemt tot nu toe weinig tot geen stappen. De bouwvergunning moet hier op worden nagekeken en het Kadaster moet uitzoeken hoe het zit met het landseigendom van de kuststrook.
Plantage Jeremi nv werd circa vijf jaar geleden door Randy Neuman verkocht aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), maar de toen circa 35 reeds verkochte kavels bleven buiten de deal. Neuman noch APC ondernemen actie tegen het op grote schaal weghakken van de klip.
Het is het tweede geval bij de rotskust voorbij de Jeremibaai. Maar de eerste eigenaar houdt zich na daarover te zijn aangesproken aan de regels. Bij B20 is inmiddels sprake van een groot gat. Verschillende kaveleigenaren zijn bezorgd over de aantasting van de kust en zee en bevreesd voor de precedentwerking en hebben de regering verzocht op te treden.
Plantage Jeremi nv was de eigenaar van het hele gebied (ongeveer 55 hectare) tussen Knip en de Jeremi Baai. Randy Neuman heeft dit gekocht van de familie De la Fuente na het overlijden van de vader. Binnen dit gebied is Neuman in 2007 begonnen met de ontwikkeling van het Jeremi Ocean Resort. In 2007 heeft hij 15 kavels in de B-sectie verkocht en is toen gestopt omdat de DROV (nu ROP; Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning) geen bouwvergunningen wilde afgeven. Vanaf 2011 zijn onder minister Cooper alsnog bouwvergunningen verstrekt en werden meerdere kavels in B- en C-sectie verkocht. Gedurende 2017 heeft Neuman het gehele terrein met uitzondering van de reeds verkochte kavels in secties B en C (plus nog enkele andere stukken) aan APC verkocht. APC zou tot op heden helemaal niets hebben gedaan met het terrein. Maar het doel van APC zou zijn om er toeristische ontwikkeling te realiseren, vergelijkbaar met het Jan Thielgebied.
De ontwikkeling en bouw op de door Neuman verkochte kavels gingen aanvankelijk heel langzaam. Echter, de laatste anderhalf jaar is er een ‘bouwexplosie’ en zijn er zes of zeven in aanbouw en worden nog verschillende bouwprojecten voorbereid. Een van de projecten die opgestart worden is op kavel B20. Die eigenaar is begonnen met het hakken van het grote gat in de vijf meter brede strook naar de zee. Ondanks de nodige media-aandacht heeft de overheid nog weinig tot niets gedaan en gaat de bouw in het gat gewoon door.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).