Cooper doet aangifte bij OM

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Cooper wil dat 2B Holidays bv, Scuba Lodge, wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie (OM). De eigenaar van twaalf panden langs de kust van Pietermaai heeft zich niet gehouden aan de vergunningsvoorwaarden voor de aanleg van een golfbreker.

F01Scuba hard aangepaktDe aangifte is vrijdagavond laat ondertekend door minister Charles Cooper (MFK) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) en zal uiterlijk vanochtend bij het OM worden afgegeven. Scuba Lodge heeft ‘zich schuldig gemaakt aan diefstal van domeingrond’, schrijft Cooper aan procureur-generaal Ton Maan. Een ‘zeer ernstige’ overtreding, omdat ‘de schade permanente gevolgen heeft voor het bestaan en voortbestaan’ van het maritieme milieu. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe groot de schade daadwerkelijk is, maar die lijkt ‘op het eerste oog enorm’. Minister Cooper stelt dat uit de Landsverordening maritiem beheer volgt dat sprake is van een misdrijf waarvoor de dader tot vier jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd of een geldboete van maximaal één miljoen gulden.

Cooper is in Nederland op vakantie als hij op de hoogte wordt gebracht dat een deel van de golfbreker aan de kust bij Pietermaai buiten het gebied valt waarvoor de vergunning is verleend. Eigenaar Bas Filippini van Scuba Lodge heeft woensdag 27 juli al een eerste brief ontvangen van de VVRP-minister die hem erop wijst ‘illegaal domeingronden in bezit’ te hebben genomen. Filippini krijgt het bevel ‘per omgaande het illegaal in gebruik genomen perceel te ontruimen en in de staat te brengen die overeenkomt met de aan u toegekende huurrechten’. Aan dat verzoek moet binnen twee weken worden voldaan. Een dag later volgt een brief waarin Cooper uitlegt wat er gebeurt als Scuba Lodge niet voldoet aan het verzoek. Dan zal de minister ‘bestuursdwang conform artikel 67 Landsverordening maritiem beheer toepassen’. Dat betekent dat de minister de bevoegdheid krijgt de situatie te herstellen en dat de kosten vervolgens op Scuba Lodge worden verhaald.

De aangifte bij het OM is nodig omdat de VVRP-minister voorziet dat er geen geld is voor een dergelijk ingrijpen. ,,Het is niet zeker of er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de bestuursdwang bij niet-naleving door de overtreder, toe te kunnen passen”, schrijft Cooper in zijn aangifte aan procureur-generaal Maan. Dat iemand ongestraft weg komt met een dergelijke overtreding schept een precedent, vreest Cooper. ,,Potentiële overtreders zullen van de gelegenheid gebruik maken en het risico nemen om in strijd met de wet te handelen.”

Uit de brief van 28 juli van minister Cooper aan Bas Filippini van Scuba Lodge blijkt dat de golfbreker niet alleen buiten het toegestane gebied is aangelegd, maar dat ook andere afspraken niet zijn gerespecteerd. De breukstenen moesten ‘met de nodige zorgvuldigheid, één voor één op de zeebodem worden geplaatst’. Dat is niet gebeurd, constateert Cooper. ,,Wij hebben waargenomen dat een ‘escavator’ de stenen tegelijk lost in de zee en dat er geen gebruik is gemaakt van een kraan met grijper.” De VVRP-minister stelt dat daardoor ‘ongetwijfeld schade is aangebracht aan het ecosysteem’.

Scuba Lodge had voorafgaande aan het uitvoeren van de werkzaamheden de Maritieme Autoriteit Curaçao schriftelijk moeten informeren ‘over de planning en de aanvangsdatum’ en moeten melden dat ‘tijdens de uitvoering toezicht wordt uitgeoefend door een deskundig ingenieursbureau’. Aan beide voorwaarden is niet voldaan.

Bij de bouw van de golfbreker heeft Scuba Lodge de voorwaarden van twee vergunningen geschonden, zo blijkt uit de aangifte bij het OM. Aan 2B Holidays bv is een perceel grond in huur uitgegeven om daarop de kustwering aan te leggen. De huurovereenkomst is op 21 maart 2022 ondertekend. Daarnaast is er bij ministeriële beschikking van 27 mei 2020 vergunning verleend voor het aanleggen van de golfbreker met daarop een boardwalk.

‘Verkeerde interpretatie tekening’

In een reactie vanuit Nederland zegt Bas Filippini, eigenaar van 2B Holidays bv (Scuba Lodge) te begrijpen ‘dat we een stuk te ver naar buiten zijn gegaan’. Dat heeft te maken met ‘een verkeerde interpretatie van de oorspronkelijke tekening’ in combinatie met ‘de beschikbaarheid van materiaal, de snelheid waarmee de werkzaamheden zijn uitgevoerd en het enthousiasme om iets moois te maken van de boulevard’. Filippini: ,,Wij betreuren de situatie ten zeerste en gaan dit zo spoedig mogelijk herstellen. We halen het te veel weg volgens opgaaf van de minister.” De werkzaamheden aan de golfbreker zijn ‘direct gestopt’. De eigenaar van Scuba Lodge hoopt op een direct gesprek met de minister om een oplossing te vinden. ,,Het gaat tenslotte om iets moois en leuks voor het eiland en Pietermaai.” De promenade die op de golfbreker wordt aangelegd is openbaar en gratis toegankelijk voor bezoekers.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).