Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Land Curaçao krijgt van Nederland geld om Blok 1 van het Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) zodanig aan te passen dat vreemdelingen daar wel kunnen worden ondergebracht, voordat ze worden uitgezet naar hun eigen land.

sdkkDat heeft Justitieminister Shalten Hato (MFK) aan het Antilliaans Dagblad laten weten.
Volgens SDKK-voorlichter Jabets Pinedo zijn gisteren medewerkers van het ministerie van Justitie een kijkje komen nemen. De bedoeling is dat Blok 1, waar nieuwe gevangenen doorgaans tien dagen worden gedetineerd, ontruimd wordt voor ongedocumenteerden en dat er aanpassingen aan moeten worden gedaan omdat deze afdeling niet meer een echte gevangenis mag zijn, aldus Pinedo. De minister gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter om tien Venezolaanse vreemdelingen uit het SDKK te halen en in vrijheid te stellen. Hato wil echter niet zeggen op grond waarvan. ,,We doen geen uitspraken over een zaak die nog bij de rechter is.” Op de vraag hoeveel ongedocumenteerden nu nog in het SDKK verblijven, geeft de bewindsman een onduidelijk antwoord. ,,Strafrechtelijk? Moet ik vragen. Bestuursrechtelijk? Geen enkele.” Deze krant vroeg aan de minister ook waar de tien in vrijheid gestelde vreemdelingen zich nu bevinden. Deze vraag was eerder ook aan Human Rights Defense Curaçao Foundation (HRDC) gesteld. Hato laat weten dat ze ‘in vrijheid zijn gesteld met meldplicht en adresgegevens’.
De Nederlandse regering is volgens de minister op de hoogte van de situatie en het vonnis en heeft Curaçao toegezegd om financiële hulp te bieden. ,,Ons land heeft weinig financiële middelen om alle aanpassingen in Blok 1 door te voeren. We zullen echter creatief zijn om binnen alle beperkingen ervoor te zorgen dat vreemdelingen wel in Blok 1 kunnen worden geplaatst. Vanuit Blok 1 worden ze vervolgens gerepatrieerd naar hun land van herkomst.”
De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat het resultaat van het vonnis van 14 juli wordt voorkomen. ,,We willen het administratieve proces zo snel mogelijk afronden, zodat het geld uit Nederland beschikbaar komt. We respecteren de rechten van alle personen die op ons eiland zijn.”
Hato heeft, nadat hij in het vonnis van de rechter las dat de vreemdelingen niet in Blok 1 mogen blijven, aan alle betrokken partijen de instructie gegeven om op korte termijn tot een oplossing te komen. ,,Het proces van detentie, opsluiten en het verwijderen van ongedocumenteerden is wettelijk vastgelegd”, zegt Hato.
Volgens de bewindsman concludeert de rechter dat het SDKK voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan het opsluiten van vreemdelingen. ,,De beslissing om de vreemdelingen in vrijheid te stellen, is genomen vanwege het ontbreken van een adequaat dagprogramma met recreatiemogelijkheden. Ze beschikten niet over een bibliotheek en een sportruimte. Hun vrije tijd was enorm beperkt.”
Hij sluit zijn reactie af met de opmerking dat de regering blijft strijden tegen alle vormen van illegaliteit en tegen de ongewenste gevolgen daarvan. Zoals een stijging van criminaliteit. ,,Burgers op Curaçao worden beschermd en de openbare orde wordt gehandhaafd. Dat geldt ook voor de nationale veiligheid van het land.”
Het Gerecht in eerste aanleg oordeelde op 14 juli dat Curaçao handelt in strijd met Europese en nationale wet- en regelgeving. Het is ontoelaatbaar om vreemdelingen onder een gevangenisregime in het SDKK plaatsen.
Het kort geding was aangespannen door tien vreemdelingen. Vier van hen, vrouwen, werden tussen het indienen van het kort geding en de daadwerkelijke behandeling al in vrijheid gesteld. De zes anderen, mannen, werden in opdracht van de rechter daarna ook in vrijheid gesteld. De rechter die de zaak behandelde, had een onverwachts bezoek gebracht aan Blok 1, om persoonlijk kennis te nemen van de situatie en met de vreemdelingen te praten.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.