‘Sluitende begroting mag niet ten koste gaan van verder economisch herstel’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Philipsburg - Anders dan de Nederlandse regering en ook het College financieel toezicht (Cft) meent Centrale Bank-president Richard Doornbosch dat voor Curaçao en Sint Maarten ‘begrotingsevenwicht niet ten koste van economisch herstel mag gaan’. ,,Begrotingsaanpassing op middellange termijn is de beste optie”, zo liet Doornbosch gisteren tijdens een persconferentie weten.

cbcs 2Een van de afspraken die Curaçao en Sint Maarten tijdens de coronapandemie met Nederland hebben gemaakt over de uitvoering van een hervormingspakket als voorwaarde voor liquiditeitssteun op grote schaal, het zogeheten Landspakket, is om uiterlijk in 2023 een sluitende begroting te bereiken.
De staat van de overheidsfinanciën in de Caribische landen maakt ‘begrotingsconsolidatie onontbeerlijk’, erkent de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) in haar Economisch Bulletin van juni 2022. ,,Gezien de toegenomen onzekerheden rijst echter de vraag of het huidige budgettaire consolidatietraject realistisch is”, aldus de president.
,,Nu de toegenomen inflatiedruk het tempo van het economisch herstel afremt en hogere overheidsuitgaven nodig zijn om de meest kwetsbare groepen in de samenleving gerichte steun te verlenen, mag een sluitende begroting niet ten koste gaan van een verder herstel”, waarschuwt Doornbosch.
Wat dan wel? is vervolgens de vraag. De topman die twee jaar geleden bij de CBCS aantrad en daarvoor bij het IMF in Washington zat, pleit voor ‘vierjarige focus’. ,,In plaats daarvan zouden de landen moeten werken aan een budgettair consolidatietraject op middellange termijn dat de effecten van bezuinigingen op de groei compenseert”, luidt zijn advies.
,,Ten eerste zijn hervormingen van de gezondheidszorg en het pensioenstelsel nodig om de druk op de begroting te verlichten. Ten tweede moet het beheer van de overheidsfinanciën worden versterkt om tot een efficiëntere en effectievere toewijzing van overheidsmiddelen te komen”, vervolgt Doornbosch.
,,Aan de ontvangstenzijde moet de naleving van de belastingplicht verder worden verbeterd om de belastinggrondslag te verbreden en de belastingdruk eerlijker over de economie te verdelen. Gezien de capaciteitsbeperkingen van de twee landen kunnen al deze hervormingen echter niet binnen één jaar worden doorgevoerd.”
In haar jongste Economisch Bulletin raadt de CBCS beide landen aan een budgettair consolidatieprogramma voor de middellange termijn te ontwikkelen dat alle bovengenoemde maatregelen omvat, maar met een vierjarige focus. ,,Het programma moet uitgaan van voorzichtige veronderstellingen met betrekking tot de economische groei en de begrotingsdoelstellingen en duidelijke prioriteiten voor de middellange termijn stellen. Bovendien moet het tempo van de budgettaire aanpassing in de herstelfase aan een schuldanker worden gekoppeld in plaats van aan een verplichting tot begrotingsevenwicht”, aldus de hoogste functionaris van de Centrale Bank.
Hij stelt: ,,De ervaringen tot dusver met het verplichte begrotingsevenwicht op Curaçao en Sint Maarten tonen aan dat dit niet bevorderlijk is geweest voor een deugdelijk beheer van de overheidsfinanciën en voor de besluitvorming, maar meestal tot een procyclisch begrotingsbeleid heeft geleid.”

Kosten bureaucratie toegenomen...

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.