Hof: Moderno handelt onrechtmatig jegens omwonenden

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - J&M Egg’s Farm Moderno heeft ook in hoger beroep verloren in een zaak tegen onder meer Stichting Sunset Heights en enkele buurtbewoners.

ModernoHet Gemeenschappelijk Hof wijst alle grieven van Moderno af. Het Hof concludeert dat ‘Moderno jegens de bewoners onrechtmatig heeft gehandeld door haar bedrijf op voor de omwonenden zeer belastende wijze, en in strijd met de aan de hindervergunning verbonden voorwaarden, uit te oefenen’.
De drie rechters van het Hof leggen vervolgens opnieuw een verbod op aan Moderno om kippenmest te storten op haar eigen terrein, en veroordeelt Moderno om de mest dagelijks uit de stallen te verwijderen en dagelijks af te (laten) voeren. Hierop is een dwangsom gesteld van 10.000 gulden per overtreding, met een maximum van één miljoen. Moderno is ook in de proceskosten veroordeeld.
J&M Egg’s Farm Moderno nv heeft op 16 oktober 2019 een hindervergunning gekregen van de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) voor de exploitatie van legbatterijen. Deze vergunning bevatte voorschriften met betrekking tot, onder meer, de verwerking van de kippenmest die de kippen van Moderno dagelijks produceren.
Moderno weigerde de voorschriften in de hindervergunning na te komen. Zij heeft jarenlang de kippenmest - 8.000 tot 10.000 liter per dag - op haar terrein gestort om die daar te laten drogen. Dit leidde tot enorme stank- en vliegenoverlast in de benedenwinds van Moderno gelegen wijken Sunset Heights en Sun Valley. Bewoners van deze wijken zijn een kort geding tegen Moderno gestart.
In een vonnis van 28 juni 2021 heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao geoordeeld dat Moderno onrechtmatige jegens de bewoners handelt door kippenmest op haar terrein te storten. Het gerecht heeft aan Moderno een verbod opgelegd om kippenmest op haar terrein te storten.
De rechter heeft Moderno daarnaast veroordeeld om de kippenmest dagelijks uit de stallen te verwijderen en dagelijks af te voeren naar een door de GMN-minister aan te wijzen terrein (Selikor). Aan deze veroordeling heeft het gerecht door voorwaarde verbonden dat deze in stand blijft zolang de hindervergunning van 16 oktober 2019 in stand zou blijven. Verder zou de veroordeling ingaan drie maanden na het vonnis.
De minister van GMN heeft kort voor het verstrijken van de termijn van drie maanden de vergunning ingetrokken en een nieuwe hindervergunning met andere voorwaarden verleend. Ook in die nieuwe vergunning staat dat kippenmest dagelijks uit de stallen moet worden verwijderd en moet worden afgevoerd.
Moderno is tegen het vonnis van 28 juni vorig jaar in beroep gegaan. Zij heeft onder meer betoogd dat de bewoners een vordering bij de bestuursrechter in plaats van bij de civiele rechter aanhangig hadden moeten maken; en dat zij geen onrechtmatige hinder veroorzaakt, omdat de bewoners er zelf voor hebben gekozen in een agrarisch gebied te gaan wonen.
Ook dat zij niet de financiële middelen heeft om de (oude) hindervergunningsvoorwaarden na te komen; de bewoners geen spoedeisend belang hebben; Moderno geen stankoverlast veroorzaakt omdat de stank zou worden veroorzaakt door hondenpoep, dierenkadavers die gedumpt worden en andere agrarische bedrijven; en het schenden van vergunningsvoorwaarden niet onrechtmatig is jegens de bewoners.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.