Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Venezolaanse Yusmary is vrijgelaten uit de strafgevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK). De ambtenarenrechter in een Landsverordening Ambtenarenrecht (LAR)-procedure heeft geoordeeld dat bij de afweging van belangen, deze in het voordeel van Yusmary zijn uitgevallen.

SDKKEen van de redenen is dat het ondergaan van vreemdelingenbewaring in een strafgevangenis onder een gevangenisregime niet toelaatbaar is.

Dat betekent niet dat zij volledig gelijk krijgt want, zo staat in het vonnis: ,,Vast staat dat verzoekster al eerder zonder een geldige verblijfstitel hier te lande verbleef en om die reden in februari 2017 uit Curaçao is verwijderd. Zij is ondanks de toentertijd aan haar opgelegde ongewenstverklaring op 8 maart 2017 naar Curaçao teruggekeerd waar zij op een illegale manier Curaçao is binnengekomen en zonder een geldige verblijfstitel op Curaçao verbleef. Reeds gelet op deze omstandigheden mocht de minister in redelijkheid oordelen dat verzoekster gevaar oplevert voor de openbare orde, publieke rust en goede zeden.”

Maar, zoals gesteld, de afweging is uiteindelijk toch in haar voordeel uitgevallen, want zij heeft uitgelegd dat zij in het SDKK verblijft tussen strafrechtelijk veroordeelde vrouwelijke gedetineerden en niet op een aparte afdeling. Er is dus geen fysieke scheiding en zij vreest voor haar lichamelijke integriteit, omdat zij bedreigd is door een of meer vrouwelijke gedetineerden. Ook heeft zij uitgelegd dat op haar hetzelfde regime van toepassing is als op de veroordeelde gedetineerden. ,,Verzoekster heeft uitgelegd dat zij dat niet eerlijk vindt omdat zij niet een gevangenisstraf aan het uitzitten is. Ook heeft zij uitgelegd dat zij psychische klachten ondervindt van haar detentiesituatie en dat zij daar graag hulp voor krijgt”, zo wordt verder in het vonnis uitgelegd. Omdat de minister van Justitie dit alles niet betwist, gaat de rechter uit van de juistheid van de informatie.

En dan verwijst het gerecht nog naar het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) waarin voorwaarden genoemd worden om een vreemdeling als dan niet in detentie te nemen. ,,Een van die voorwaarden is dat de plaats waar en de omstandigheden waaronder de maatregel van vreemdelingenbewaring wordt uitgevoerd passend moet zijn in die zin dat het te onderscheiden is van strafrechtelijke detentie.”

'Een belangrijk signaal'

Amnesty International heeft op de website gereageerd op dit vonnis en stelt dat Yusmary nog in de beschermingsprocedure zit en daarom met organisatie Human Rights Defense Curaçao Foundation (HRDC) en directeur Ieteke Witteveen de rechtszaak aanspande. Amnesty-medewerker Yara Boff Tonella, projectleider migranten en vluchtelingenrechten Curaçao: ,,Dit is een belangrijk signaal van de rechter: Curaçao mag mensen die bescherming zoeken niet standaard opsluiten, en al helemaal niet bij veroordeelde gedetineerden. Uiteindelijk moet dit wettelijk of in beleid worden vastgelegd, zodat dit voor iedereen geldt die bescherming zoekt op Curaçao.”

Amnesty interviewde Yusmary voor het rapport ‘Nog steeds niet veilig’. Ze vertelde over haar minderjarige zonen die hadden geprobeerd haar op Curaçao te bereiken door de overtocht per boot vanuit Venezuela te maken. De Curaçaose autoriteiten onderschepten hen en sloten hen op. Yusmary mocht geen contact met hen opnemen. Uiteindelijk werden ze zonder haar medeweten uitgezet naar Venezuela.

Yara Boff Tonella: ,,Hoewel het fijn is voor Yusmary dat ze niet meer vastzit, heeft ze nog steeds geen echte vrijheid: ze heeft geen verblijfspapieren, mag niet werken en is nog steeds gescheiden van haar kinderen.”


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).