Simia: Meer dan helft uit internationale omzet

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De branche van Curaçaose softwareontwikkelaars behaalde in 2020 een omzet van ruim 86 miljoen gulden, waarvan 54 procent afkomstig uit export.

F03 Lokale softwaresector 1Belangenvereniging Simia (Software Industry Making Impact Abroad) heeft een studie, gesponsord door Stichting Ontwikkeling Logistieke Sector (SLS), laten uitvoeren door MarkStra Caribbean. Daarbij werden 27 bedrijven uit de softwarebranche ondervraagd te meten hoe zij bijdragen aan het bruto binnenlands product (bbp), de werkgelegenheid, belastingen en deviezenmarkt van Curaçao.

Het onderzoek ‘Curaçao Export of Software Development - Baseline Study 2021’ laat volgens de sector zelf ‘opvallende resultaten’ zien, aangezien de software-industrie niet uitsluitend op de export is georiënteerd; dit in tegenstelling tot de drie pilaren van de Curaçaose economie; toerisme, olie en de internationale financiële sector.

Naast het in kaart te hebben gebracht dat de sector onder meer exporteert naar 60 landen, toont het rapport verder dat de sector werkgelegenheid biedt aan 345 directe banen. Van deze banen wordt 87 procent lokaal en door lokalen ingevuld. Omgerekend is elke werknemer in de sector goed voor een omzet van maar liefst 250.000 gulden per jaar, dat meer dan dubbel zoveel is als het gemiddelde van 120.000 per werknemer per jaar genomen over alle sectoren op Curaçao. Verder dragen deze bedrijven en de directe banen jaarlijks bij met in totaal 18 miljoen aan overheidsbelastingen.

,,Ondanks het gebrek aan een nationale visie en beleid ten aanzien van de softwarebranche, laten de goede resultaten zien dat er veel potentie en groei is op Curaçao voor de verdere export van ontwikkelde softwareproducten. De aanbevelingen van het rapport richten zich dan ook veelal op de versterking van de sector in het algemeen en het creëren van de juiste omgeving waarin IT-bedrijven kunnen groeien in het bijzonder.”

Een aantal aanbevelingen: Creëer lokale banen door (online) IT-onderwijs met internationaal erkende diploma’s te structureren en faciliteren; stimuleer lokaal georiënteerde softwareontwikkelaars om zich te richten op de export, onder meer via programma’s zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

En verder: vergroot de samenwerking met universiteiten en lokale IT-bedrijven, alsmede met andere exportsectors vanuit de Nationale Export Strategie (NES); faciliteer het aantrekken van buitenlandse IT-specialisten, om het huidige tekort op de lokale arbeidsmarkt tijdelijk aan te vullen; en introduceer fiscale stimuleringsmaatregelen die onder andere investeringen in Research & Development aantrekkelijker maken.

,,De aanbevelingen sluiten aan bij de nationale economische ontwikkelingsdoelen die gericht zijn op het creëren van werkgelegenheid, het genereren van deviezen en het verhogen van de productiviteit van investeringen die in lijn zijn met het National Export Strategie (NES)”, aldus Simia.

Steun en erkenning voor de sector is volgens het onderzoek niet alleen belangrijk voor de Curaçaose economie, maar is ook om andere redenen noodzakelijk. ,,De impact van de branche reikt verder dan alleen een IT-systeem. Technologie en digitalisering verhogen de productiviteit en kwaliteit van organisaties, niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook in de publieke sector, de gezondheidszorg en het onderwijs.” Het biedt ook gemak in het persoonlijk leven van mensen en draagt bij aan inclusiviteit.

Simia meent dat dit het onderzoek een bijdrage zal leveren in de verdere groei en ontwikkeling van de lokale software-industrie in het algemeen en software-expert in het bijzonder.

Tijdens een happy hour onlangs bij het Bario Hotel werd het rapport overhandigd aan minister Ornelio ‘Kid’ Martina (PNP) van Bestuur, Planning en Dienstverlening als ook aan andere stakeholders van het ministerie van Economische Ontwikkeling en exportorganisatie Cinex.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).