‘Re-integratieproject 500 jongeren’

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het systeem van toekenning van een onderstandsuitkering op Curaçao wordt gemoderniseerd. Dat gebeurt in de vorm van een goedgekeurd pilotproject binnen het landspakket.

onderstandHet landspakket en de daaraan gekoppelde uitvoeringsagenda’s zijn voorwaarde voor de liquiditeitssteun van Nederland. ,,Het huidige systeem van de onderstand functioneert niet”, zei Glenda Aniceta, waarnemend sectordirecteur bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), gisteren tijdens een persconferentie met SOAW-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PNP). ,,Modernisering is dus nodig.”
Achterliggende gedachte van het verbeteren van de toekenning en uitkering van de onderstand is dat gegarandeerd kan worden dat ‘wie de steun echt nodig heeft, die ook werkelijk krijgt’. Maar om de hervormingen werkelijk door te kunnen voeren, moet allereerst de betreffende landsverordening worden aangepast. Tegelijkertijd zullen ontvangers van onderstand geholpen worden bij het re-integreren op de arbeidsmarkt door hun kansen op een baan te vergroten.
SOAW is een ander pilotproject gestart dat erop is gericht om jongeren aan een baan te helpen. Inmiddels hebben 500 jongeren in de leeftijd van 18 jaar tot 30 jaar die onderstand ontvangen, een oproep gekregen zich te melden voor een verplicht traject. Na een evaluatie van hun talenten en belangstelling, maar ook mogelijke obstakels, begint een periode van vorming. Aniceta zegt dat de groep in vier categorieën is opgedeeld afhankelijk van de mogelijkheden om een baan te vinden. ,,Categorie vier staat het dichtst bij de arbeidsmarkt. Als ministerie zullen wij bemiddelen en als iemand bijvoorbeeld een eigen bedrijf kan beginnen, helpen we daarbij.” Wie minder kansen heeft, begint met klusjes voor de gemeenschap, zoals schoonmaakwerkzaamheden, in de landbouw of in de zorg.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).