Minister Cooper: Werkzaamheden in juli van start

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Minister Charles Cooper (MFK) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) verwacht dat het asfalteren van de hoofdwegen op het eiland half of eind juli kan beginnen. De VVRP-minister heeft daarvoor een budget van 10 miljoen gulden. ,,Genoeg voor veertien tot twintig grote wegen.”

F01 Cooper over wegenDat zei hij gisteren in een video op de Facebookpagina van het ministerie. Het idee is dat ongeveer vier centimeter van het wegdek wordt weggeschraapt en dat daar dan een vier tot vijf centimeter dikke laag nieuw asfalt overheen komt. Daarna kan de weg weer een tijdje mee. Het gaat om veertien tot twintig wegen die nog in redelijke staat zijn. Vier verschillende aannemers zullen de werkzaamheden uitvoeren. Cooper: ,,Onder die vier wordt het bedrag van 10.000 gulden verdeeld.”

Maart dit jaar was het idee nog dat deze maand al met de asfaltering van de hoofdwegen kon worden begonnen. ,,Dat hebben we om verschillende redenen niet gehaald”, zegt Cooper. ,,Mensen vielen bijvoorbeeld uit door covid en er waren financiële perikelen. Maar we zijn nu bijna zo ver dat de bestelbonnen gemaakt kunnen worden. Dan kunnen we van start, laten we zeggen half of eind juli. Dat hoop ik.”
Een ander verhaal zijn de wegen die zodanig beschadigd zijn dat zij helemaal opnieuw moet worden aangelegd. Technici doen de voorbereidingen voor de reconstructiewerkzaamheden. Minister Cooper verwacht dat het projectdossier volgend jaar klaar is en dat dan de openbare aanbesteding kan worden uitgeschreven. Als tijdelijke oplossing zal de overheid voorlopig nog gaten blijven vullen. ,,Het is niet effectief, dat ziet iedereen. Drie, vier maanden later is er op dezelfde plek weer een gat in de weg”, weet de VVRP-minister.

Alleen als er meer geld beschikbaar komt, is een drastische aanpak mogelijk. Eerder dit jaar werd al een meerjarig investeringsplan voor de upgrading van de totale infrastructuur aangekondigd. De plannen gaan uit van een investering van 310 miljoen gulden in zes jaar. In de video op Facebook noemde minister Cooper alleen een ‘kredietlijn van vijftig tot zestig miljoen gulden’, waarover met het College financieel toezicht (Cft) en Nederland wordt gesproken. Cooper benadrukt dat het plan veel meer behelst dan het verbeteren van de wegen zelf. ,,Het gaat ook om de reconstructie van bruggen, viaducten, rooien en riolen”, zegt Cooper. Een voorbeeld van wat er allemaal bij komt kijken is de water- en rioolafvoer naar Klein Hofje. Bij het kantoor van de Sociale Verzekeringsbank aan de Pater Euwensweg is een pomp geïnstalleerd die het rioolwater via de nieuw aangelegde buizen naar Klein Hofje bij Piscadera pompt. ,,Dit project is al voor mijn aantreden geïnitieerd”, zegt Cooper. Maar zo zijn er meer plekken waar dringend actie moet worden ondernomen. De VVRP-minister noemt Punda, waar het wc-water ‘tweehonderd meter voor de zuidkust’ in de zee terecht komt, en het rioolwater bij Parera dat in de haven wordt geloosd.
Meer geld is sowieso nodig vanwege de wereldwijde economische crisis na de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne. De dramatische stijging van de brandstofprijzen raakt Curaçao volgens Cooper op twee fronten als het gaat om de aanleg en verbetering van de wegen: de import van teer, grondstof voor het asfalt, is duurder dan voorheen en de vervoerskosten op het eiland zijn veel hoger. Het budget van tien miljoen gulden gaat er mogelijk sneller doorheen dan voorheen gedacht.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).