Modernisering en reorganisatie met online gaming als hoogste prioriteit

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is van belang dat Curaçao zich houdt aan de strakke zichzelf opgelegde planning ten aanzien van de Landsverordening op de Kansspelen (LOK), waarover het <f"ADScala-Italic">Antilliaans Dagblad<f"ADScala-Romein"> zaterdag berichtte.

Voor de gokindustrie is robuuste wetgeving belangrijk,,De industrie is onderhevig aan vele ontwikkelingen waar Curaçao op dient in te spelen”, legt het Kabinet van de minister van Financiën uit. Robuuste wetgeving zal de professionaliteit van de sector vergroten en gedegen toezicht is van belang voor de beoordeling van Curaçao door de CFATF tegen FATF-normen in 2024.
(C)FATF staat voor (Caribbean) Financial Action Task Force.

Met de introductie van de LOK wordt ook beoogd om de directe en indirecte inkomsten uit de online-gamingsector voor Curaçao te verhogen, in het bijzonder door de introductie van een vernieuwd en efficiënt systeem van vergunningsrechten en andere heffingen.
,,Gezien de huidige focus op online gaming, is inmiddels ook een Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, opgesteld ter nadere regulering van de online-gamingsector.”

De minister hanteert een strak schema voor het realiseren van de geschetste modernisering van de kansspelsector, in het bijzonder de online-gamingsector. Zo staat de invoering van de LOK gepland in december 2022. In juni - deze maand nog - wordt de conceptwetgeving aangeboden aan de Raad van Ministers. Daaropvolgend zal spoedig het advies worden voorgelegd aan de Sociaal-Economische Raad (SER) en Raad van Advies (RvA). ,,Het streven is dat de conceptstukken in oktober in de Staten worden behandeld.”

Het wetgevingspakket bestaat uit de LOK, het Landsbesluit, wijzigingen aan de Landsverordening Identificatie bij Dienstverlening (LID) en Landsverordening Meldpunt Ongebruikelijke Transacaties (MOT), het intrekken van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen (1993) en de diverse richtlijnen en beleidsmaatregelen door de nieuwe Curaçao Gaming Authority (CGA) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten CBCS. Deze worden opgesteld, dan wel nader aangescherpt, in nauwe samenwerking met de stakeholders, waarmee de minister vrijwel maandelijks persoonlijk aan tafel zit.

De LOK wordt opgezet als een raamwerk voor de regulering van kansspelen. Deze bevat algemene bepalingen die betrekking hebben op de markttoetreding, doorlopend toezicht, de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme. Daarnaast benoemt de wet de waarborging van verantwoordelijk gokgedrag, een goededoelenfonds en handhavingsinstrumenten waaronder sancties voor overtreding van de bepalingen van de LOK. Dit maakt het mogelijk om de verschillende kansspelen bij landsbesluit nader te reguleren.

Het Land heeft in het kader van het National Risk Assessment (NRA) van Curaçao 2018-2021, de online-gamingsector van Curaçao geanalyseerd op de aanwezigheid van kwetsbaarheden en bedreigingen van misbruik. Hierbij kan gedacht worden aan witwassen van gelden en financiering van terrorisme.

Bevindingen naar aanleiding van het NRA worden in een plan van actie opgenomen ter uitvoering door het Land met behulp van de gezamenlijke stakeholders. Curaçao is onder meer lid van de Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes en de CFATF. Dat zijn organisaties die door periodieke evaluaties beoordelen of Curaçao voldoet aan de desbetreffende internationale standaarden.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.