Landsverordening op de Kansspelen eind 2022 in werking

Van een onzer verslagevers
Willemstad - De introductie van een vergunningenfee voor (online) kansspelaanbieders is haalbaar, stelt de minister van Financiën van Curaçao.
,,Uit de benchmark en het advies van meerdere (inter)nationale gamingexperts is gebleken dat het voorgestelde vergunningenkader onder de Landsverordening op de Kansspelen (LOK) zeer realistisch en competitief is ten opzichte van vergelijkbare jurisdicties”, aldus bewindsman Javier Silvania (MFK).

F01Voor de verguning oftewel licence moet een fee betaald wordenMet de introductie van de LOK wordt het toezicht op de kansspelsector uitgevoerd door Curaçao Gaming Authority (CGA) die zich gaat richten op ‘transparantie, de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering en de verbetering van de internationale positie van Curaçao op het gebied van kansspelen’.

,,Het aanbrengen van structuur in één van de grootste gaming jurisdicties ter wereld, zorgt ervoor dat Curaçao beter zicht heeft op wat er in haar jurisdictie gebeurt en kan handhaven waar nodig.” Het wetgevingstraject van de LOK wordt nog doorlopen en de verwachting is dat de nieuwe wet rond het einde van dit jaar in werking zal treden.
Het College financieel toezicht (Cft) had de minister vragen gesteld over de haalbaarheid en de risico’s van de introductie van de vergunningenfee. Deze zal in fases worden geïntroduceerd bij de verschillende sectoren binnen de kansspelsector, waarbij de (online) gaming sector als eerste nader zal worden gereguleerd.

Tot op heden vallen de gelden die omgaan binnen de gaming sector - die voornamelijk worden omgezet door de masterlicentiehouders - grotendeels buiten het toezicht van de overheid en daarmee buiten de landskas. ,,Hierdoor is de bijdrage uit deze sector aan de ontwikkeling van het Land Curaçao te verwaarlozen geweest”, aldus minister Silvania. ,,Terwijl zij wel jarenlang gebruik heeft gemaakt van de voordelen van onze jurisdictie.” De vergunningenfee zal enerzijds worden aangewend voor de kosten van het toezicht en zal daarnaast zorgen voor een bijdrage aan de landskas.

Een ander groot voordeel van de LOK is, vervolgt de bewindsman, dat de wet zal zorgen voor meer werkgelegenheid door het stellen van een zogeheten substance-vereiste aan de entiteiten in de gaming sector. Door het substance-vereiste dienen (een deel van) de activiteiten vanuit Curacao - en voor zover mogelijk ook door lokale personen - te worden verricht.
Voorzien wordt dat onder andere in de IT, business support, administratie en compliance additionele werkgelegenheid wordt gecreëerd. De verhoogde tewerkstelling van lokale en internationale krachten zal leiden tot verhoogde belastinginkomsten in de loonbelastingsfeer, maar ook tot hogere ob-inkomsten (omzetbelasting) door de toegenomen koopkracht en bij de inschakeling van lokale dienstverleners.

,,Met voorzichtigheid wordt ook een influx van buitenlanders verwacht die zich (tijdelijk) op Curaçao zullen vestigen en bijvoorbeeld ook verblijf nodig hebben en naar de lokale supermarkt zullen gaan.”


Risico dat operators vertrekken

Het is mogelijk dat een deel van de huidige operators niet op de Curaçaose markt zullen blijven opereren vanwege de hoogte van de fees, zegt Silvania, of omdat zij niet onderworpen willen worden aan het voorgestelde toezichtkader. Hier is al rekening mee gehouden; ook in de begroting.

Tegenover het mogelijke vertrek van een aantal operators staat dat de LOK ook de zogeheten ‘suppliers’ (dienstverleners aan operators) onder het vergunningenkader zal doen vallen, waardoor er een geheel nieuwe sector onder het toezicht van de Curaçao Gaming Authority gaat vallen en een vergunningenfee zal gaan betalen.

Ondanks bovenstaand risico is de LOK en daarmee ook de introductie van de CGA ‘een zeer gewenste ontwikkeling’ en weegt het geïdentificeerde risico op een mogelijke afname van het aantal operators dus niet op tegen de voordelen van de LOK voor het Land.


Inkomsten uit vergunningsfee

De raming van de baten uit de vergunningenfee voor kansspelaanbieders is dit jaar naar beneden bijgesteld van 40 miljoen naar 17,5 miljoen gulden. De bijstelling van de raming van de baten uit de vergunningenfee is noodzakelijk geweest, omdat de verwachte ingangsdatum van de LOK (Landsverordening op de Kansspelen) is verschoven van juli 2022 naar eind 2022. Gelet op de ‘bewust voorzichtige inschatting’ van de verwachte vergunningsopbrengsten, zijn er op dit moment geen resterende risico’s, aldus de minister van Financiën.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.