Veel voorwaarden verbonden aan afschaffing salariskorting

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Premier Gilmar Pisas (MFK) heeft het bezoek van de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen (D66), afgewacht om naar buiten te treden over het afschaffen van de 12,5 procent korting op het arbeidsvoorwaardenpakket.

PisasboekjeWant, zo stelt hij: ,,Toen het besluit in Nederland op 20 mei viel, kwam daar direct een Nederlands persbericht achteraan. Wat daar echter niet in stond is dat er voorwaarden verbonden zijn aan het afschaffen van de 12,5 procent-regeling. Ik heb ervoor gekozen niet direct te reageren en het bezoek van Van Huffelen af te wachten op 25 mei om duidelijkheid te krijgen over enkele voorwaarden. Met sommige condities is de regering het eens, maar sommige wilden wij eerst evalueren voordat we daar een standpunt over innemen. De regering heeft daarom de Nederlandse Rijksministerraad gevraagd dit punt te verplaatsen naar een latere datum.”
De condities waaronder de 12,5 procent korting afgeschaft kan worden zijn: (1) De Landsverordening normering topinkomens Curaçao moet in werking zijn getreden; (2) Er moet geld op de begroting zijn om de afschaffing van de 12,5 procent-reductie te kunnen financieren. De kosten kunnen niet betaald worden uit de liquiditeitssteun die Nederland verschaft. Het College financieel toezicht (Cft) moet verzocht worden om een evaluatie te doen; (3) De focus voor het afschaffen van de 12,5 procent-verlaging moet gericht zijn op diegenen die een laag inkomen hebben; (4) Als er voldoende ruimte is op de begroting om de 12,5 procent-regeling te elimineren en er geen andere onverwachte ontwikkelingen zijn, kan er geen beroep meer gedaan worden op artikel 25 van de Rijkswet financieel toezicht (Rft). Dit artikel gaat over schade door buitengewone gebeurtenissen waardoor de Rijksministerraad kan toestemmen met een afwijking van de begrotingsnorm; (5) Er moet snel uitvoering gegeven aan de B.5-maatregel in het Landspakket, die tot doel heeft de totale loonsom van de overheid te verlagen; (6) De 25 procent-korting op het salaris van ministers en Statenleden blijft gehandhaafd; (7) De salarissen van ambtenaren mogen na afschaffing van de 12,5 procent-regeling niet hoger uitkomen dan de met 25 procent gekorte salarissen van ministers of Statenleden en tot slot (8) Het afschaffen van de 12,5 procent-korting kan alleen maar gebeuren na een besluit hierover door de Rijksministerraad die van het Cft heeft vernomen dat Curaçao aan alle bovengenoemde voorwaarden voldoet.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).