VBC-voorzitter Circkens: Emoties opzijzetten en kijken naar groter geheel

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Alléén kunnen we het niet aan. Sterker nog, we moeten dat ook niet willen. We hebben elkaar nodig, zowel op lokaal als op internationaal niveau, maar vooral ook binnen het Koninkrijk.”
Woorden van de voorzitter van de VBC, Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, Zeno Circkens.

BruggenVBC1Hij verwelkomde woensdag de Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66) van Koninkrijksrelaties als hoofdspreker tijdens een zeer goed bezocht businessontbijt in de grote hal van het Centrale Bank-gebouw te Scharloo.
,,Het is de hoogste tijd om de emoties opzij te zetten en naar het grotere geheel te gaan kijken en naar de volgende generatie. Kortom, alleen door bruggen te bouwen, te beginnen in onze eigen omgeving, in ons eigen land en in ons eigen Koninkrijk, zullen we als kleine eilandnatie de voorspoed kunnen creëren waar we allemaal al jaren zo reikhalzend naar uitkijken.”
Als individuele organisaties hebben we niet de noodzakelijke kennis, fondsen en infrastructuur om de structurele veranderingen die nodig zijn te verwezenlijken, vervolgde Circkens, maar samen hebben we dat absoluut. ,,Wij willen een speciaal beroep doen op onze jonge generatie van opkomende ondernemers. Wij hebben jullie steun nodig om aan onze gezamenlijke toekomst te bouwen.”
To make a long story short, aldus de VBC-voorman: ,,Laten we bruggen bouwen, het verleden naar een nieuwe mooie toekomst verbinden door een nieuwe realiteit te creëren voor de volgende generatie Yu di Kòrsou, met goed onderwijs, goede zorg een stabiele economie, financiële voorspoed en veiligheid.”
En: ,,Als we blijven doen wat we altijd hebben gedaan, zullen we dat in ieder geval niet realiseren, dat hebben we proefondervindelijk vastgesteld de afgelopen decennia. Laten we het eens anders proberen, laten we ons concentreren op het bouwen van bruggen in plaats van ze te verbranden, laten we samenwerken in het Koninkrijk voor het grotere goed en voor de volgende generatie. De VBC is begonnen en wil deze samenwerkingsfilosofie intensiveren. Laten we het samen doen!”
Aanwezig waren naast Van Huffelen, onder anderen ook Statenvoorzitter Charetti America-Francisca (MFK), haar partijgenoot minister van Financiën Javier Silvania, Statenleden Quincy Girigori en Steven Croes (van oppositiepartij PAR) en ook voorzitter Billy Jonckheer van de Kamer van Koophandel.
Sinds juni 2021 is er een nieuw VBC-bestuur, gekozen door de leden voor een periode van drie jaar, dus tot juni 2024. ,,Na vele interne discussies, evaluaties, brainstormsessies, SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats, red.), ook met input van onze leden, andere professionals en consultants zijn we tot de conclusie gekomen dat we als vereniging een goede, substantiële en structurele bijdrage kunnen leveren door te trachten zoveel mogelijk ‘bruggen te bouwen’.”
De brug - ook terug te vinden in de uitnodiging voor de ontbijtbijeenkomst - staat hier symbolisch voor het verbinden van gedachten en ervaringen. Circkens: ,,De brug verbindt twee werelden die eerder van elkaar gescheiden waren. Een bruggenbouwer is een bemiddelaar die partijen nader tot elkaar brengt. Zodoende willen wij bruggen bouwen met alle relevante stakeholders, zoals de overheid, het vakbondswezen, maar ook met onze zusterorganisaties van werkgevers op Aruba, Sint Maarten en in Nederland.”
Op basis hiervan heeft de VBC ook een nieuwe visie geformuleerd voor de komende periode: ‘Creating a shared approach to realize socio-economic growth in Curaçao, by continuously building bridges’.
,,Om daadwerkelijk vooruitgang te boeken zullen we dat samen moeten doen, geen van ons kan het alleen, dat kan de overheid niet, de vakbonden niet en de werkgevers ook niet! We moeten deze geest van samenwerking omarmen en er een ‘second nature’ van maken”, aldus Circkens verwijzend naar het zogenaamde ‘poldermodel’ dat in Nederland heeft gezorgd voor veel vooruitgang.
,,Deze filosofie van samenwerking is wat ons betreft op dit moment niet meer een keuze, maar is essentieel om de noodzakelijke structurele hervormingen in ons land vorm te geven en vervolgens ook uit te voeren.”


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.