Minister wacht op financiering in suppletoire begroting

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het is nog niet helemaal bekend hoeveel scholen meedoen aan het digitaliseringstraject van de overheid en op dit moment ligt het traject ook stil omdat gewacht wordt op financiering via de suppletoire begroting.

digitaliseringDat heeft de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), Sithree ‘Cey’ van Heydoorn (MFK), uitgelegd in een Statenvergadering over digitalisering van het onderwijs.
,,Er is sprake van achterstallig onderhoud op scholen waardoor sommige niet direct aangesloten kunnen worden op internet. Bovendien wordt nu aangestuurd op het samenvoegen van scholen”, zo legt hij uit over het al dan niet direct meedoen van scholen. Maar, zo verzekert de minister, het doel is dat álle scholen aangesloten worden en dat er zo geen ongelijkheid meer is. Daarbij wordt niet gekeken naar wijken en of die arm zijn of niet, maar puur naar scholen die allemaal aangesloten moeten worden. Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) Charles Cooper (MFK) is overigens bezig met nagaan of er betere kwaliteit internet geleverd kan worden tegen een laag tarief, aldus Van Heydoorn.
Verder wordt onderzocht of leerlingen beschikken over een computer of laptop. Voor kinderen die hier niet over kunnen beschikken wordt nog bekeken of huren of kopen van ‘devices’ beter is.
Als er gehuurd wordt, moet daar door ouders een maandelijks bedrag voor betaald worden. Dat bedrag houdt ook een verzekering in voor schade of diefstal. Er is ook een plan voor minder draagkrachtige ouders die gesubsidieerd kunnen worden. Op scholen moet het materiaal ook goed en veilig bewaard kunnen worden. Bij de infrastructurele plannen wordt hiermee rekening gehouden.
Op dit moment is een werkgroep in overleg met een Nederlands bedrijf dat adviseert over kopen of huren. Dit bedrijf overweegt een dependance op Curaçao te openen of een overeenkomst te sluiten met een lokaal bedrijf om zo de benodigde devices beschikbaar te kunnen stellen.
De minister verzekert dat in de meerjarenbegroting geld begroot blijft voor dit ‘traject’, wat hij bewust dus niet ‘project’ noemt: Er zijn continu ontwikkelingen die gevolgd moeten blijven worden.
Van Heydoorn legt uit veel contact te hebben met Nederland. Hoewel de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen (D66) nu op de eilanden is, plant hij een gesprek met haar eind dit jaar in Nederland in om specifiek over dit digitaliseringstraject te praten. Het voordeel is namelijk dat Van Huffelen ook staatssecretaris van Digitalisering is.
Dat het een complex onderwerp is blijkt wel uit de vele vragen die de minister deze week moest beantwoorden. Zo moet ook nagedacht worden over veiligheid en privacy. Gegevens van leerlingen die de devices gebruiken moeten beveiligd zijn en ook moeten de leerlingen afgesloten worden van toegang tot ongewenste websites, zoals bijvoorbeeld pornosites.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).