Stadstoezicht Den Haag wijst op achterstallig onderhoud voormalig Curaçaohuis

Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Den Haag - Als het aan Gevolmachtigde minister Carlson Manuel ligt worden de vervallen panden van het voormalige Antillenhuis en het latere Curaçaohuis aan de Badhuisweg in Den Haag spoedig hersteld. ,,Conform de wens van de Staten; die wilden niet verkopen maar opknappen”, aldus de Gevmin in gesprek met het Antilliaans Dagblad.

Badhuisweg2Hij bezocht de gebouwen - bezit van het Land Curaçao - afgelopen week opnieuw met zijn partijgenoot minister Charles Cooper (MFK) van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Dit keer bekeken ze de panden niet alleen van de buitenkant, maar ook het interieur. Te zien is dat er werk aan de winkel is; het houtwerk, zowel binnen als buiten; er zijn op diverse plekken flinke scheuren in de muren; en het dak heeft het zwaar te verduren gehad tijdens de laatste storm.
De gemeente heeft bij monde van Stadstoezicht het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag mondeling gewezen op de noodzaak van snelle reparatie door de eigenaar. Gebeurt dat niet binnen afzienbare tijd, dan zal vermoedelijk een waarschuwing volgen, waarna op een bepaald moment de gemeente het werk zelf laat doen, maar wel op kosten van de Curaçaose overheid.
Dat is gebruikelijk in Nederland. Bezitters van onroerend goed zijn wettelijk verplicht om hun gebouw in goede staat te houden. Degene die zich hier niet aan houdt, kan verwachten dat hij de rekening krijgt als de gemeente zelf het initiatief neemt tot restauratie (een wetsregel die ook op Curaçao geldt, maar nog niet of zeer zelden wordt toegepast, waardoor er op verschillende locaties onbewoonde en verpauperde panden staan, red.)
Gevmin Manuel ‘wil het zover niet laten komen’ en dringt er bij Cooper en de overige ministers van het kabinet-Pisas (MFK/PNP) op aan om op korte termijn met het opknappen te beginnen. De nabijgelegen ambtswoning van de Gevmin verkeert in betere staat, maar verdient volgens Manuel her en der ook een likje verf en nader onderhoud.
In augustus 2018 werd definitief duidelijk dat het voormalige Antillenhuis (tot 10-10-’10) en later Curaçaohuis aan de Badhuisweg/Wagenaarweg behouden blijft voor Curaçao. De verkoop eind september 2015 door de omstreden voormalige Gevmin Marvelyne Wiels (PS), met de zegen destijds van het kabinet-Asjes, ging niet door.
Al eerder hadden de Staten in september 2017 - twee jaar nadat Wiels de overeenkomst had ondertekend - unaniem hun vereiste goedkeuring aan de verkoop onthouden. Maar een jaar later trok ook het Gerechtshof in Den Haag een streep door de fel bekritiseerde deal.
Het gaat om drie registergoederen: aan de Badhuisweg 173/173a, de Badhuisweg 175 (waar tot 1 mei 2014 jarenlang het Kabinet van de Gevolmachtigde minister was gevestigd) en de Wagenaarweg 3 (de ambtswoning). Intussen is het Curaçaohuis al enkele jaren gevestigd aan de Prinsegracht 63-65, eveneens eigendom van het Land en wat volgens Manuel ook toe is aan de nodige onderhoudsaandacht.
Maar prioriteit genieten nu de panden aan de Badhuisweg. Tot een officiële waarschuwing van de gemeente wil de Gevmin ‘het natuurlijk niet laten komen’. De opmerking van Stadstoezicht betrof onlangs de dakkapel die stormschade had opgelopen, maar eerder werd het Kabinet ook gewezen op de staat van de bomen en een verwaarloosde tuin. In dit deel van Den Haag zijn, zoals ook elders in de Hofstad, verschillende diplomatieke kantoren en ambtswoningen gevestigd.
Manuel sprak onlangs ook met de burgemeester van Den Haag over de staat van Badhuisweg 173 en 175. Laatstgenoemde toonde zich bereid mee te denken over een passende aanpak. Feit is dat restauratie niet langer op zich mag laten wachten, maar dat dit wel geld kost en dat deze middelen gevonden moeten worden binnen de krappe ruimte die de landsbegroting biedt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).