Nog 36.000 bezwaarschriften te gaan; alleen deel nieuw ingediende bezwaarschriften kan worden afgehandeld

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De voorraad bezwaarschriften belastingen op Curaçao bedraagt ruim 19.000, terwijl er ook nog meer dan 17.000 bezwaarschriften sociale premies op afhandeling wachten.

BergHet onderwerp is opnieuw actueel, mede naar aanleiding van de opiniebijdrage ‘Leuker, makkelijker en eerlijker graag’ van Mitchell Karman, manager Tax bij Ernst & Young Dutch Caribbean deze week in het Antilliaans Dagblad.
De voorraad bezwaarschriften is ‘op hetzelfde niveau gebleven’ als vorige maand, constateert de meest recente Managementrapportage van de Belastingdienst, namelijk van eind april jongstleden. De tijdelijke inzet van extra personeel is ‘essentieel’ om de enorme hoeveelheid bezwaarschriften in het kader van de ‘Optimalisatie Belastingorganisatie’ binnen afzienbare tijd te kunnen behandelen. ,,Met de huidige bezetting kan slechts het aantal nieuw ingediende bezwaarschriften worden afgehandeld, waardoor de voorraad niet verder oploopt.”
Er zijn twee soorten bezwaarschriften: administratieve en inhoudelijke. Administratieve bezwaarschriften kunnen over het algemeen snel door een administratief medewerker worden afgehandeld. Inhoudelijke bezwaarschriften hebben een fiscaal aspect. Deze zijn complexer en worden door een aanslagregelaar of inspecteur behandeld.
In de jongste rapportage is de voorraad nog te behandelen bezwaarschriften per eind maart opgesplitst naar ouderdom. Het doel is administratieve bezwaarschriften die in 2022 zijn ontvangen binnen 90 dagen te behandelen. Voor inhoudelijke bezwaarschriften is dat 99 procent binnen de wettelijke termijn van negen maanden.
Als wordt gekeken naar alléén bezwaarschriften van negen maanden of ouder, dan gaat het om ruim 9.500 bezwaarschriften belastingen en bijna evenveel bezwaarschriften premies; dat is respectievelijk 50 procent en 55 procent van alle af te handelen gevallen. De helft of meer is dus ‘oud’.
Om de omvang enigszins te duiden, is het goed om te vermelden dat gemiddeld jaarlijks door de Inspecteur ruim 300.000 aanslagen worden opgelegd. ,,Door het opleggen van grote aantallen achterstallige aanslagen in de tweede helft van 2021 alsmede aangescherpte invorderingsmaatregelen, kan worden verwacht dat de instroom van nieuwe bezwaarschriften de komende maanden significant zal toenemen, wat de noodzaak voor tijdelijk extra personeel benadrukt.”
Vorige maand zijn stappen gezet om medewerkers van Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) te laten ondersteunen bij de afhandeling van bezwaarschriften. De verwachting is dat dit in de rapportage over de maand mei tot een daling van de voorraad openstaande bezwaarschriften zal leiden. In aanvulling hierop zal het ondersteuningsteam de inzet van extra tijdelijk personeel faciliteren.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.