Van een onzer verslaggevers
Willemstad - ,,Het zou niet lang meer moeten duren”, zegt Centrale Bank-president Richard Doornbosch op de vraag wanneer de closing wordt verwacht in verband met de overname van Banco di Caribe (BdC) door United Group Holdings.

BANCO DI CARIBE TUI SALIÑA DUSHIOp nadere vragen over de afronding van de overeenkomst, die door de Centrale Bank CBCS al in september 2021 namens BdC-eigenaar Ennia werd getekend, verwijst de topfunctionaris naar de afdeling communicatie. Het Antilliaans Dagblad stuurde daarop een reeks schriftelijke vragen uit en ontving daarop de volgende antwoorden:
,,Naar aanleiding van uw vragen melden wij dat de afronding van de aangekondigde verkoop van de aandelen van Banco di Caribe nv (BdC) naar wens verloopt en op korte termijn wordt verwacht. De CBCS is in goed contact met alle medetoezichthouders waar BdC actief is. Inhoudelijk kunnen geen verdere mededelingen worden gedaan.”

De aanleiding voor het contact met de Centrale Bank is een bericht op sociale media waarin met zoveel woorden in vragende zin wordt gesteld dat Doornbosch zelf de deal met Gregory Elias van United zou willen blokkeren, en daarvoor onder meer gesprekken zou hebben gevoerd met directeur Prakash Mungra van de Arubaanse Centrale Bank (CBA). Ook wordt gemeld dat Doornbosch pensioenfonds APC ertoe zou (hebben willen) bewegen om de deal niet te laten doorgaan.
,,Dat is natuurlijk grote flauwekul. Daar ga ik zelf - dat wil zeggen de CBCS - over en ik ga mezelf natuurlijk niet tegenwerken”, verklaart Doornbosch als deze krant hem benadert met het Whatsapp-bericht, waarin wordt beweerd dat de president de BdC-verkoop aan United zou tegenwerken. Doornbosch zegt verder dat hij ‘niet reageert op deze bron’.

Kort daarop volgt de korte schriftelijk verklaring van de CBCS dat de verkoop van de aandelen van BdC ‘op korte termijn wordt verwacht’ en dat dat de contacten van CBCS hierover met de Arubaanse CBA en in dit verband ook De Nederlandsche Bank (DNB) goed verlopen. United wenst in dit stadium geen commentaar te geven.

Terwijl de CBCS aangeeft dat ‘de verkoop van de aandelen van Banco di Caribe nv (BdC) naar wens verloopt en op korte termijn wordt verwacht’, kan wel geconstateerd worden dat de geplande en eerder publiekelijk aangekondigde afronding veel langer duurt dan de bedoeling was.

Op 16 september vorig jaar - dat is acht maanden geleden - werd door de Centrale Bank bekendgemaakt dat ‘Banco di Caribe wordt verkocht’ en dat BdC daarbij ‘inzet op verdere groei als onderdeel van United Group Holdings’. De verkoop omvat onder meer ‘alle bancaire activiteiten van BdC op Curaçao, Bonaire, Sint Maarten en Aruba’. Zo meldde het persbericht.

Afronding eind 2021 verwacht

De verkoopovereenkomst is op 11 september 2021 ondertekend door verkoper Ennia Caribe Holding (ECH) - in verband met de noodregeling bij Ennia vertegenwoordigd door de Centrale Bank CBCS - en koper United. ,,Met United heeft Banco di Caribe een kapitaalkrachtige aandeelhouder en een gecommitteerde partner, waardoor ruimte ontstaat voor groei en investeringen in een optimale financiële dienstverlening op de eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten”, stond er verder.

Maar óók dat ‘ECH en United de verkoop van BdC, die voorwaardelijk is aan succesvolle afronding van de wettelijk vereiste toezichtsrechtelijke toetsing, verwachten af te ronden in het vierde kwartaal van dit jaar’. Dit jaar was 2021. Het zou toch langer duren, hoewel de Centrale Bank hierover tussentijds niet communiceerde.

Medio maart berichtte deze krant dat de overname van BdC nu (echt) dichtbij was, omdat de toetsing door toezicht groen licht had opgeleverd. Zo vernam de redactie uit goede bronnen. Dat hield in dat partijen konden overgaan tot de ‘closing’, dat wil zeggen dat de koper de overnamesom betaalt en de verkoper de aandelen van Banco di Caribe overdraagt.

Gemeld werd dat het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) zou participeren in de ‘nieuwe BdC’. APC heeft al een eigen bankvergunning voor APC Bank, die verder nog niet actief is, maar wel eigenaar is van de PSB Bank en de Centrale Hypotheek Bank (CHB).

De overname van BdC door United draagt volgens de Centrale Bank bij ‘aan de consolidatie van het bankenlandschap op Curaçao’. Mogelijk dat met de deelname van APC (Bank) dit kan leiden tot verdere consolidatie in het bankwezen.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via online.ad.cw

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.