Silvania: Verlichting voor bevolking

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Het Curaçaose parlement is donderdag akkoord gegaan met de ‘Aanschrijving tijdelijke mitigatie brandstofprijzen’. Benzine op Curaçao kost vanaf vrijdag 13 mei 2,56 gulden (was 2,81 gulden), terwijl voor een liter diesel 2,36 gulden (in plaats van 2,64 gulden) moet worden betaald. Een kwartje en 28 cent per liter goedkoper dus.

BenzineprijsDeze prijsverlaging geldt tot eind dit jaar en staat los van prijsveranderingen die het Bureau Telecommunicatie en Post (BTP) maandelijks aankondigt. ,,De verlaging komt uitsluitend de bevolking ten goede”, zei minister Javier Silvania (MFK) gisteren nog eens in de Statenvergadering in antwoord op vragen van de parlementsleden. Volgens Silvania is de maatregel ook verantwoord. De overheid loopt 27 miljoen gulden mis aan opbrengsten uit omzetbelasting (ob) en accijnzen. Dat verlies wordt gedekt uit de 59 miljoen gulden extra ob-inkomsten die dit jaar zal worden geïnd. Aanvankelijk was in de begroting van 2022 in totaal 450 miljoen gulden aan ob opgenomen, maar dat bedrag is bijgesteld naar 509 miljoen gulden.

Het was zaak snel door te pakken, want de duurdere brandstof kan de hele economie van het eiland ontregelen. In een eerdere Statenvergadering zei Silvania al dat met de tijdelijke prijsverlaging een doemscenario wordt vermeden, met toenemende werkloosheid, hypotheken die niet worden afgelost en pensioenen die niet worden uitbetaald.

De aanschrijving loopt vooruit op de goedkeuring en publicatie van de wetgeving neergelegd in de Tijdelijke landsverordening mitigeren brandstofprijzen. Dat wetsvoorstel is al wel ter informatie bij de Staten ingediend, maar wacht nog op advies van de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad van Advies. Of de maatregel effect heeft en aangepast moet worden, zal elke drie maanden worden geëvalueerd. Uitgangspunt is de aankoopprijs op de internationale markt. Hoe die zich de komende zeven maanden ontwikkelt, is ‘onmogelijk te voorspellen’, weet Silvania van deskundigen. De verwachting is wel dat de drastische prijsstijging van de brandstof tijdelijk is, daarom geldt de landsverordening ook tot en met 31 december 2022.

Gasflessen zijn niet opgenomen in de aanschrijving en de wetgeving. Dat heeft er mee te maken dat in de prijsopbouw van gas geen ob of accijnzen zijn opgenomen. ,,Als minister van Financiën heb ik geen invloed op de prijzen van gasbommen”, aldus Silvania gisteren in de Staten.

Prijsverlaging direct toegepast

De prijsverlaging is het gevolg van de verlaging van accijnzen op benzine en ook verlaging van omzetbelasting (ob) op benzine en diesel. Normaal worden de prijzen per eind of begin van de maand aangepast, maar in dit uitzonderlijke geval gebeurt het direct nadat de Staten gisteren instemden met het regeringsvoorstel.

De nieuwe tarieven zijn ‘tot nader order’. Het eindgebruikerstarief voor Mogas 95 (benzine) en Gasolie LSD (diesel) daalt als gevolg van de ‘tijdelijke belastingmaatregelen bedoeld ter mitigatie van de huidige brandstoftarieven’.

Het betreft een verlaging van de accijnzen op benzine van 41,34 cent naar 31,07 cent per liter en een verrekening van de 6 procent ob op de groothandelsprijs voor benzine met de 6 procent ob op de kleinhandelsprijs. Voor diesel is sprake van een vrijstelling van de 6 procent ob op zowel de groothandelsprijs als de kleinhandelsprijs.


Week toppers

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire en Aruba. Op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba, alsmede in Nederland en andere landen is een online-abonnement eenvoudig mogelijk via www.online.ad.cw.

antdagblad-logo


Print-abonnee worden of voor meer algemene informatie? Stuur dan een mail naar [email protected]. Met naam, adres en telefoonnummer. Abonnementsprijs is ANG 35,00 inclusief OB per kalendermaand. Print-abonneren is alleen mogelijk op Curaçao.