Geen achterstand aanslag omzet- en loonbelasting

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Belastingdienst is bezig met de voorbereidingen om in de maand mei een zo groot mogelijk deel van de aanslagen inkomstenbelasting 2020 op te leggen. ,,Dit zal voor veel belastingplichtigen een restitutie betekenen”, zo wordt door de minister van Financiën, Javier Silvania (MFK) gemeld.

belastingHij doet verslag van de managementrapportage van de Belastingdienst over de maand maart waarin staat dat van de 23.000 aangiften inkomstenbelasting die tot heden over belastingjaar 2020 zijn ingediend er in mei naar verwachting 14.000 automatisch zullen worden verwerkt alsmede een tranche van zo’n 1.000 aangiften over het jaar 2019. Wat betreft de omzet- en loonbelasting wordt gerapporteerd dat de achterstanden in het opleggen van de maandelijkse aanslagen volledig zijn weggewerkt en dat in maart de aanslagen over de maand januari zijn opgelegd. ,,Tijdige betaling van de maandelijkse aangiften is nu dus essentieel om boetes voor te late betaling te voorkomen”, zo benadrukt de minister.
Ook meldt hij dat er voortgang is in het opleggen van aanslagen voor de onroerendezaakbelasting (ozb). ,,In de maand maart zijn 54.500 aanslagen ozb opgelegd over de jaren 2019 tot en met 2022. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal aanslagen dat over een volledig belastingjaar wordt opgelegd”, aldus de minister. Verder zullen in mei aanmaningen aan werkgevers worden verzonden als zij de verzamelloonstaat 2021 nog niet hebben ingediend. En verder over de planning: ,,Eind juni zullen boeteaanslagen worden opgelegd aan werkgevers die dan nog steeds geen verzamelloonstaat over 2021 hebben ingediend. Werkgevers worden derhalve opgeroepen zo spoedig mogelijk de verzamelloonstaten online in te dienen om boetes te voorkomen. Het tijdig indienen van de verzamelloonstaten helpt de Belastingdienst bij het sneller verwerken van de ingediende aangiften inkomstenbelasting.” Uitgelegd wordt dat de verzamelloonstaat van de werkgever de ‘contra-informatie’ bevat die noodzakelijk is om de informatie in de aangifte inkomstenbelasting automatisch te kunnen controleren. ,,Vandaar dat extra druk wordt gezet op werkgevers om deze gegevens zo spoedig mogelijk aan te leveren”, zo wordt nog eens benadrukt.


Week toppers

Wilt u op ruim 8.000 kilometer van Nederland Nederlandse ochtend-krant bij het ontbijt niet missen? Lees dan de Caribische editie van De Telegraaf
Telegraaf

Het Antilliaans Dagblad is de enige lokale Nederlandstalige ochtendkrant van Curaçao, Bonaire, Aruba en Sint Maarten.

antdagblad-logo


Abonnee worden of voor meer informatie over losse verkoop en advertentiemogelijkheden: E-mail of fax: Naam, voorletter(s), straatnaam, huisnummer, telefoon en aanvangsdatum. Abonnementsprijs* is Naf. 30,00 incl OB per kalendermaand.(abonneren is alleen mogelijk op Curaçao).